1879 januar-mars

Januar
1. Veiret mørkt og mildt, siden Frost.
2. Ordning af Optegnelser.
3. Foxe's Book of Martyrs: 75. Daae: Norges Helgener: 1 dl, 45.
4. Faaet: Jansons Æventyr, og Kvæe af Telnes. Almanach des Dames. Besøg af Stud. Aubert (med Ord fra Tel.), siden Behrens. Til Hr. Holm paa forrige Regning 8 Kr., og paa nyt for følgende Maaned 32 Kr.
5. Hos Hølaas. Atter Kulde.
6. Optegnelser. Besøg af O. Sommer, siden A. Hovden og Sævli (?).
7. Besøg af Barstad og Bjørdal. Stor Kulde.
8. Besøg af O. Hansen, forhen Belsheim. Atter til Hr. Holm 21/2 dl (Kr. 10). Klingenberg.
9. I Sparebanken ([Kr.] 8547,48).
10. Bidende kold Vind.
11. Rusket Veir.
12. Besøg af Belsheim.
13. Mildere. Atter til Hr. Holm 5 dl (Kr. 20, før 32 og 10).
14. Udkast til Beretning. Ageskop-Udstilling i Pløensgade.
15. Forgjæves søgt Johannesen. Klingenberg (Taagebilleder m. m.).
16. Hos Hansen.
18. Overladt Hr. Holm 25 dl. (Kr. 100). (Intet atterfaaet.)
19. Til Frogner. Talt med Flo, siden Belsheim. Inde hos Johannesen. Kulde.
20. Udkast til Beretning.
21. Faaet: Resultater af Folketællingen.
22. Beretning.
23. Reenskrevet Beretningen.
24. Sluttet og leveret Aarsberetningen. Faaet Sars' Tidsskrift (IV, 6): 30. Folkevennen (6).
25. Ordning. Først næste Dag faaet: Historisk Tidsskrift (2,2) og Maurers Retshistorie (2) for forrige Aar.
26. Besøg af M. Aarflot, siden Belsheim.
27. Besøg af Unger. Møde i Samlaget hos Hølaas. Stor Kulde.
28. Atter Besøg af Aarflot.
29. Forgjæves søgt Garborg.
30. Hos Meltzer 300 dl. Besøg af O. Sommer.
31. Hos Garborg. Nu mildere Veir; før langvarig Kulde.
 
Februar
1. Vexling (Vang). Besøg af A. Hovden og en Nordlænding. Snee. Kongen hidkommen.
2. Talt med Løkke og Belsheim.
3. Middag hos Unger. Thinget aabnet.
4. Marknadsstaak. Th. Boecks Bogfortegnelse.
5. Optegn. af nye Æventyr fra Valders. Brev fra Rasmus Aasen.
6. Ord fra Valders. Mildt Veir.
7. Besøg af O. Sommer, ogsaa Belsheim. Talt med Garborg.
8. Til Marie 1 dl, 30.
9. Hos Aarflot. Atter Frost.
10. Sygelig af Krim med Hoste og Tyngsel. Besøg af Ross.
11. Ruskeveir med Sneedrev.
12. Hos Garborg. Klingenberg (Miss Egers, Fatima, Taagebilleder &c.).
13. Uddrag af Ross' Tillæg (i Tidsskriftet); Register.
14. Barsk Luft.
15. Besøg af Aarflot.
16. Stor Kulde.
17. Hos Hansen. Større Kulde end før.
18. Optegnelser af Hugaljo. Stor Kulde. Fjorden iislagt.
19. Kulden omtr. 16 Gr. (opgivet 21).
20. Ord fra Telemarken.
21. Sygelig af Frost.
22. Ordregister fra Tel. Sneefald.
23. Besøg af H. Brun, siden Belsheim. Inde hos J. Velle. Snee.
24. Optegn. af nye Ordsamlinger. Klingenberg (Bürckner; Fatima m. m.).
25. Koldere.
26. Besøg af Belsheim.
27. Om Fæstningen paa Isen. Til Hr. Holm 14 Kr. (før fra sidste Regning 162 Kr.); faaet Kvittering for Tiden fra 15. Febr. til 15. April; to Maaneder). Brev fra Olaf Semelinge.
28. Til Kongshavn paa Isen. Maaneden for det meste meget kold. Fjorden tilfrossen. Raak idag gjennembrudt af Dampbaaden "Mjølner".
 
Marts
1. Optegn. af Dipl. Besøg af A. Hovden og Bernt Stølen [!] Tidende at Kapt. Daae er død.
2. Paa Isen med Aarflot.
3. Brev til Olaf Semelinge. Klingenberg (Smaa Vildttyve, Røverne).
4. Læveir. Prøveblad af Dizionario biografico. Inde hos Olaf Hansen.
5. Sludføre. Blæk fra Svane-Apotheket.
6. Besøg af Ross.
7. Mere af Berg's Æventyr. Besøg af Garborg.
8. Tøv med Æventyrene.
9. Søgt efter Daae. Tøveir.
10. Stræv med Æventyrene.
11. Besøg af Garborg. Kold Stormvind.
12. Optegnelse af Dipl. Klingenberg (Jøde-Kvartetten, Vildttyvene, Røverne).
13. Optegn. af Lovene. Barsk Luft.
14. Spektakler for Flagsagen.
15. Nye Optegn. af Øysteins Jordebog. Laant Hr. Holm 40 Kr.
16. Til Skarpsno.
17. Optegn. af Landskabsnavne. Besøg af H. Brun. Tandsyge.
18. Hovning i vinstre Kinn.
19. Som før. Klingenberg (Drilléns Operette; og Æventyr i Alperne).
20. Hovning. Dygtig koldt. For Dagbladet 2 dl.
21. Brev fra Bætzmann.
22. I Ringvolds Trykkerie, to Gange. Talt med Bjørnson. Besøg af Hølaas og Belsheim. Stærk Kulde.
23. Frost i Hænderne.
24. Besøg af Ross. Til Hr. Holm atter 40 Kr. Landskabsnavne.
25. En Stund Tøveir. Hovning i Fingrene og Øiensvaghed. Besøg af Garborg.
26. Atter Kulde.
27. Barsk Luft.
28. Besøg af Aarflot. Tydsk Literatur-Kalender.
29. Frost og Sneefald. Til Hr. Holm atter 40 Kr. (før to Gange 40).
30. Besøg af Daae og Søn hans, siden Rosen og Belsheim. Snee og Frost.
31. Sluttet Register over Landskabsnavne. Endelig et Omslag i Veiret efter den lange Kulde.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Foxe: «Book of Martyrs», Lond. u. å. (1067).
- L. Daae: «Norske Helgener», Chra. 1879 (1075).
- J. og S. Telnes: «Kvæe», Kra. 1878 (1361).
- «Almanach des dames», Paris 1878 (1917).
- Andreas Aubert (1851-1913), kunsthistorikar, dr. philos.
- Sævli] er truleg Per Sivle.
- Nordlænding] truleg Leonhard Næss.
- H.E.Bergh: «Nye Folke-Eventyr og Sagn fra Val­dres», Chra. 1879 (944).
- Anna Egers, dansarinne, og miss Fatima, «kanondronning» (artistar).
- Taagebilleder] ved «prof.» Cuny.
- Tillæg] sjå merknad til Br. nr. 341.
- Max Bürckner og Max Fechner, komikarar.
- «De smaa Vildttyve», operette av Louis Angely.
- «Røverne», operette av Meilhac og Halévy, musikk av J. Offenbach.
- Jøde-Kvartetten] «polsk komisk-kvartett» av brørne Semmel.
- Flagsagen] sjå H. E. Berner i SS 1917, s. 276.
- «Et Eventyr i Alperne», av Josef Braun, musikk av Joh. Strauss.
- «Allgemeiner deutscher Literaturkalender», Bremen 1879 (1594).
- Johan Chr. H. Daae (1861-1912), c. jur., seinare lensmann i Skodje.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009