1879 april-juni

April
1. Tøveir. Besøg af Garborg. Eftersyn af Bh.: Er 1750 [Kr.] (= 437 1/2 [dl]).
2. Brev fra Gausdal.
3. Vexling i Bk. og Zahlk. Aarsmøde i Det norske Samlag. Regn.
4. Faaet tilsendt Statuter &c. for Selskabet Benemeriti. Hos Garborg. Søle.
5. Optegn. af Dipl.
6. Besøg af Belsheim.
7. Landsmandsnavne.
8. Mildt.
9. Atter koldt. Filtsaaler.
10. Hos Olaf Hansen.
11. I Slotskapellet: Bernhoft. Besøg af Aarflot, siden Barstad og Bjørdal. Koldt Veir.
12. Faaet Chr Vidensk. Forhandl. (1878), og Flagsagen med Dagbladet.Til Holm atter 40 Kr.
13. (Paaske). I Bedehuset: Gjør. Klart og koldt.
14. Møllerg. Theater: Max Alexanders Trylling.
15. Forsøg til Breve. Besøg af O. Hansen og Belsheim.
16. Brev til Bætzmann (i Paris). Meget anstrengt. Klingenberg (Prins Kille &c.).
17. Hos Ringvold (Korrektur). Besøg af Aarflot og Belsheim.
18. Brevkort fra G. Storm.
19. Brev til Rasmus Aasen. Talt med S. Bugge. Faaet Sv. Grundtvigs Foredrag om Tonelaget. Tilstede ved Gunnild Aarflots Begravelse.
20. Suckows Koncert [paa Fæstningen]. Hos Aarflot.
21. Hos Ross. Besøg af Unger. Bad i Torggaden.
22. Hos G. Storm; for Sturlunga forud 18 Kr. Middag hos Unger.
23. Ordning af Optegn. Klingenberg (Dardanell).
24. Hos O. Hansen.
25. Ordning af Ordsprog. Til Marie ved Flytning 1 dl, 30. Den anden Pige 1 dl, 30.
26. Besøg af Garborg. Inde hos Daae.
27. 1 KristianiaTheater: Leonarda.
28. Hos Garborg; siden hos Unger.
30. Ordning af Vedstev. Talr med Ross. Vedvarende tørt og kjøligt Veir.
 
Mai
1. Paa Bibliotheket: Harrebomées Spreekwoordenboek, 1. Bind.
2. Hos Garborg. Besøg af Aarflot.
3. Atter Aarflot. Til Hr. Holm 20 Kr.
4. Hos Belsheim.
5. Hos Ringvold. Besøg af Hølaas.
6. Talt med Unger. Inde hos O. Hansen.
7. Koldt.
8. Stærkt Krim. Atter til Holm 20 Kr. (hidtil 200). Koldt Veir.
9. Hos Bjørdal. Regn.
10. Atter Kulde. Til Holm endnu 30 Kr. (sidst 20).
11. Et Hefte af Koolmans Ordbog. Besøg af Belsheim.
12. Billet fra Association litteraire. Talt med Bernhoft. Optegn. af hollandske Ordsprog. Hos Ringvold.
13. Hos Cammermeyer: Max Müller, af L. Noiré: 72. Besøg af Hovden og Stølen.
14. Klingenberg (Bryllup i Paris).
15. Endelig Sommerveir. Møllerg. Theater: Ærlighed [varer længst]; og Dagen derpaa (Studenter-Komedie).
16. Vedholdt med Studering paa Ordsprog.
17. Stort Fanetog til Slottet; Tale af Prof. Hertzberg. Lauvspretting og vænt Veder.
18. Hos Ross.
19. Paa Bibliotheket: Harrebomée, 2. og 3. Bind.
20. Brystsvaghed. Aften hos J. Velle.
21 Besøg af G. Storm, faaet Sturlunga Saga, betalt 58 Ører (før 18 Kr. 24; altsaa 18,82 = 4 dl, 84).
22. Hos Garborg.
23. Besøg af Olaf Hansen (Decameron). Brev fra Bætzmann, Paris (om Ervingen).
24. Hæggeblomster udsprungne. Forsoling paa Sko.
25. Hos Aarflot. Regn.
26. Optegn. af hollandske Ordsprog.
27. Klingenberg(Cornevilles Klokker).
28. Meget varmt.
29. Varmt.
30. Tordenveir.
31. Atter koldt Veir. Færdig med Harrebomée.
 
Juni
1. (Pintse). I Tref. Kirke: Bernhoft. Besøg af Aarflot. Kjøligt Veir.
2. I katholske Kirke:Maitrehut. Besøg af Daae. Regn og koldt. Skryde.
3. Hos Daae.
4. Folkevennen, betalt 1 dl. Regn.
5. Grimms Ursprung der Sprache: 30. Inde hos Hansen.
6. Paa Biblioth. Wanders Sprichwörter (1). Varmere.
7. Hos Cammermeyer et Hefte af Mau's Ordsprog. Tilstede ved Karl Nilsens Begravelse.
8. Med Daae hos Zwilgmeyer. Endda noget saar i Halsen.
9. Besøg af Aarflot. Varmt.
10. Besøg af Unger. Faaet Løkkes Læsebog (1). Til Hr. Holm 34 Kr. Kvittering ni 15. Juli.
11. Tydske Ordsprog. Talt med J. Krog.
12. Hos Schübeler faaet: Væxtlivet i Norge. Talt med Løkke.
13. Brand paa Balkeløkken. Længe ude med Aarflot.
14. Extract of Fun: 30. Laant Hr. Holm 10 Kr. Tykjer (med A.).
15. Med Aarflot hos A. Hovden. Siden hos Velle. Leveret Hovden 5 dl. I en Bøsse: 30. Møllergaden med Bjørdal.
16. Til Holm atter 10 Kr. Atter hos Aarflot.
17. Ordtydingar til Berg's Segner. I Zahlkassen (Kr. 30, Hkr. 20. Tip. 20).
18. Besøg af Sommer. Klingenberg (Cagliostro-Theater, Max Alexander).
19. Cream of Fun: 30.
20. Paa Biblioth. Wanders Sprichwörter(2). Faaet Løkkes Læsebog, 2. Deel. Thinget sluttet.
21. Afsked med Aarflot. Til Hr. Holm laant 80 Kr. Et Besøg af Egeland.
22. Regn.
23. Vexling i Banken. Hos Garborg. Tordenveir.
24. Faaet 9 Hefter (2 til 10) af Mau's Ordsprogskat, betalt for 10 Hefter: 1 dl, 90 (Kr. 9). Paa Skattekontoret betalt Aarsskatten: 9 dl, 45 (Kr. 37,49).
25. Hos A. Hovden. Regn.
26. Travlhed med at gjennemsee de tydske Ordsprog og gjøre Optegnelser. Besøg af Belsheim.
27. Optegnelser.
28. Atter hos Hovden. Regn.
29. Gaaet længe med Belsheim.
30. Faaet tilsendt Hægstads Maallæra. Paa Bibliotheket med Wanders Sprichwörter. I sidste Tid rigelig Regn og stor Græsvæxt.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Prenta rundskriv frå «Associazione dei benemeriti italiani», datert Palermo 28. mars 1879.
- «Flagsagen», Kra. 1879 (593).
- Fredrik J. E. Gjør (1839-1916), prest i Oslo.
- Max Alexander, «professor», viser «magiske kunster» saman med «den orientalske Trylledronning Mistress Therese».
- «Prins Kille og Frøken Vira», operette av J. Offenbach.
- S. Grundtvig: «Det danske sprogs tonelag», Kbh. 1877 (393).
- Gunnhild Aarflot (1869-79), dtr. til stm. Rasmus R. Aarflot.
- Chr. Suckow heldt konsert på ein sjølvkonstruert violin med 16 strenger.
- «Sturlunga saga», 1-2, utg. G. Vigfússon, Oxford 1878.
- «Hr. Dardanell og hans Eventyr paa Landet», komedie av Aug. Blanche.
- «Association littéraire et artistique internationale», Paris. L. Noire: «Max Müller», Mainz 1879 (15)
- Ebbe Hertzberg (1847-1912), prof.
- Bætzmann] «Til «Ervingens» Digter, den gamle Sprogmester, den varme Fædrelandsven, sendes gjennem disse Linjer Bud og Hilsen med Tak og Ære fra dem, som den 17de Mai 1879 havde den Glæde i Paris at føre hans Digtnings Skikkelser frem i Landsmændenes Kreds. Hermann Sauenbach: Karl Uchermann. Inga: Ida Smith Hald. Olav i Bakken: Math. Skeibrok. Gunhild: Marie Bætzmann. Aamund: Anton Fougner. Trond paa Bøen: J. U.[?] Petersen. F. Bætzmann, Sufflør.»
- Charles Maitrehut (f. 1849), katolsk prest i Oslo.
- J. Grimm: «Über den Ursprung der Sprache», Berl. 1879 (14).
- J. Løkke og Chr. Schive: «Læsebog», Chra. 1879 (313-14).
- F. Chr. Schübeler: «Væxtlivet i Norge», Chra. 1879 (1679).
- «The Extract of Fun», Lond. u. å. (1445).
- Cagliostro-Theater] skuggebilete-teater.
- T.Hood: «The Cream of Fun», Lond. 1872 (1447).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009