1878 oktober-desember

Oktober
1.Rettelser i Navnebogen. Eftersyn af Bh. Ialt 1696 [Kr.] (= 424 dl). Besøg af J. Bjørdal. Koldt.
3. Hos Unger (Grimms Ordb.).
4. Bergens Borgerbog: 67.
5. Til Hr. Holm 22 dl.
6. Hos Schübeler.
7. Atter hos Schübeler, seet paa Strøms Bog om Sygdomme og Raad.
8. Klingenberg (Carlè, Garetta og Kanonkongen Holtum).
9. Rettelser i Navnebogen.
10. Hos Olaf Hansen.
11. Til Lina flyttende 1 dl, 30. Meget mildt Veir med lidt Regn.
12. Laant Jon Bjørdal 1 dl, 30.
13. I Jonskirken: Hesselberg.
14. Brev fra Ross. Billed-Udstilling [Stereoskop-Udstilling i Torggaden]. Til Lina ved Flytningen 1 dl, 30.
15. Daheim-Kalender. Allotria: 45.
16. Besøg af Fritzner.
17. Hos Johannesen (med Navnebogen).
18. Brev fra T. Mauland med en Samling Ordsprog.
19. I Mallings Trykkerie. Optegn. af Ordsprog. Morgenbladet saftigt om Maalstrævet.
20. Besøg af Hølaas, siden Belsheim. Hoffs Concert i Arbeidersamfundet. 2. Paa Biblioth. Hjorthøy`s Beskr. over Gbr.dalen.
22. Faaet: "Maalreisningen" fra Ross.
23. Regn.
24. Meget Regn.
25. Korrektur paa 1. Ark af Navnebogen. Hos Unger. Stort Regn.
26. I Trykkeriet.
27. Hos Blix. MøllergadensTheater: Cornevilles Klokker.
28. Atter hos Unger.
29. Korrektur paa andet Ark. Megen Travlhed.
30. I Trykkeriet.
31. Stræv med Manuskript. Maaneden meget mild, tilsidst med Regn og Søle. Ellers godt Høstveir. 
 
November
1.Korrektur paa 3. Ark. Leonards Circus.
2. Besøg af Unger. Koldt.
3. Til Frogner. Klingenberg (Adackers Selskab).
4. Paa Bibliotheket: Höpfners Zeitschrift, 7. Bind, og Germania, 22. B. Besøg af Anders Hovden.
5. Besøg af Kapt. Rosen, faaet hans Norigs [!] Kart. Ogsaa Besøg af Belsheim. Travlhed.
6. Korrektur paa 4. Ark.
7. Besøg af Unger.
8. Hos Bergslien. Siden i et Møde om Wergelandsstøtten. Travlhed.
9. Korrektur paa 5. Ark. Frost.
10. Aakebergveien. Lidt Snee. Hos Velle.
11. Slud og Uføre.
14. Korrektur paa 6. Ark.
15. Vaadt og stormende.
16. Faaet: Skirnir 1878, med Skýrslur; Frjettir frá Islandi; Biskupa Sögur (2,3): Um Sidbotina, og Alþingisstadur. Hos Siegv. Petersen betalt 1 dl, 60. Vexling hos Kjøbm. Holm.
17. Brev fra Svensgaard i Solør (om Navne).
18. Besøg af Hølaas, siden Bjørdal. Inde hos Olaf Hansen.
19. Tristrams Saga: 1 dl, 60. London Almanack. Paategnet Svensgaards Brev. Laant Hr. Holm 10 dl (før 5).
20. Korrektur paa 7. (sidste) Ark.
21. Sidste Korrektur.
22. Paa Bibliotheket: Höpfners Tidsskrift, 8. Bind (1877). Regn. Stærkt Krim.
23. Besøg af A. Hovden og Andvord fra Lom. Krim.
24. Frognerveien, talt med Krog. Nogen Kulde. Krim.
25 Snee og Drev. Talt med Unger. Laant Belsheim 3 dl (Kr. 12).
26. Inde hos Bjørdal (syg), laant ham 12 1/2 dl (Kr. 50). Besøk af Buen fra Grandsherad; forhen af Barstad.
27. Atter til Hr. Holm 10 Kr. (før 60).
28. Faaet 10 Expl. af Navnebogen. Besøg af H. Brekken.
29. Hos Johannesen. Til Unger med Navnebogen. Maria 1 dl, 30.
30. I Kirkedepart. med Bogen. Fra Belsheim atterfaaet 3 dl. For Støvleføting 4 dl (Kr. 16). Maaneden i sidste Tid noget kold, dog ikke mange Grader. 
 
December
1.Besøg af Unger. Brev fra en vis Bakke i Holmedal. Noget Snee. Seet Admiral "Colibri": 12 [Stereoskop-Udstilling].
2. I det statist. Kontor og i Rigsarkivet med Navnebogen.
3. Til Hr. Holm for følg. Maaned 4 1/2 dl (18), før 17 1/2 (70).
4. Kulde.
5. Paa Biblioth. med Höpfners Tidsskr. og Navnebogen. Faaet Diplomatariet (10,1); 1 dl, 60. J. Storms Bog om Maalstræv.
6. Optegnelser.
7. Forføting paa et andet Par Støvler: 4 dl (Kr. 16). Laant Hr. Holm 20 dl (Kr. 80).
8. Hos Velle (med en Navnebog). Laant til Hans Brekken atter 15 dl (Kr. 60).
9. Hos Olaf Hansen.
10. Atter hos Hansen (Vis- Knut).
11. Afsendt Navnebogen til Trondhjem. Talt med Prof. Daae.
12. Besøg af Belsheim.
14. Afsendt Navnebogen til Möbius. Cassels Almanack. Jf. Vedø til Koncerten: 30. Optegn. af Dipl.
15. I Tref. Kirke: Pederson. Dygtig koldt (over 10 Gr.).
16. For Fedraheimen (sidste Halv. 78 og første H. 79): 1 dl, 12 s.
17. Vexling (Tostrup). Snee.
18. Sars Tidsskrift (IV, 4-5): 60. Nissekalender: 30. Besøg af Belsheim og Hølaas.
19. Besøg af O. Hansen (Geflügelte Worte). Katalog fra Cammermeyer.
20. Fra Landmark: Til Sæters. Inde paa Skattekontoret. Stor Kulde. Klingenberg.
21. Hos Røsholm: Vinterfrak 11 dl. Anden Frak 8 l/2 dl. Fattigbøssen 1 dl, 30. Stærk Kulde (12 Gr.).
22. Besøg af B. Aakre, ogsaa Belsheim. Sneedrev.
23. Laant H. Blichfeldt 5 dl (20 Kr.).
24. Besøg af A. Hovden og Belsheim. Megen Kulde (12 Gr.). Avispigen: 30.
25. I Kirken: Jens Tandberg. Besøg af Harald Wergeland (Navnebogen). Aften hos J. Velle.
26. Til Frogner. Megen Læsning.
27. Hos Johannesen, faaet 5 Expl. af Navnebogen (før 10). Filtsko. Kulde.
28. Stadig Kulde. Bladguten 15.
29. Aften hos Skjegstad, meget fornøieligt. Sneefald.
30. Almanach amusant. Sneefald og Omslag.
31. Brev til D. Bakke. Læveir. Maanedens sidste Halvdeel meget kold (10 og 12 Gr.). Næste Dag Eftersyn af Bh. Ialt 926 [Kr.], som er 231/2 dl.   
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Bergens Borgerbog 1550-1751», Kra. 1878 (801).
- Hans Strøm: «Kort Underviisning over de mest grasserende Sygdomme», Bg. 1778.
- «Kanonkongen» Holtum kom frå Kbh. Tivoli.
- Maalstrævet] under «Christiania»-spalten red. art. om undervis­ning i bygdemål, Mbl. nr. 288 A, 19. okt.
- Erik Hoff (1832-94), lærar, organist, dirigent, bl. a. for «Luren» (kvartett).
- H. Ross: «Maalreisningen», Stavanger 1878 (254).
- «Adackers Internationale Selskab» (regissør Tom Lucette) viser varieté-kunster (Eddy Gilsey).
- Carl Roosen (1800-80), kaptein, kartograf.
- P. Bjarnason: «Um siðabótina», Kbh. 1878.
- S. Guðmundsson: «AlÞingisstaður», Kbh. 1878 (606).
- «Saga af Tristram ok Isönd», Kbh. 1878 (227).
- Lars Andvord (1834-1906), frå Lom, lærar i Porsgrunn.
- Hans S. Pederson (1852-1923), pers. kap. i Oslo, fór seinare til Australia.
- «Illustrerad Nisse-Kalender», Sth. 1878-89 (2036-41).
- Geflügelte Worte] sjå G. Buchmann.
- Jens Fr. Tandberg (1852-1922), 1877-83 kapellan i Oslo, seinare biskop.  
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009