1878 juli-september

Juli
1. Svalere Veir. Atterfaaet af Belsheim 1 dl, 30.
2. Register for Ordsprogene.
3. Vexling i Zahlkassen.
4. Stivhed i Nakken.
5. Brev fra Daae.
6. Færdig med et nyt Register til Ordsprogene. Til Hr. Holm 22 dl (88 Kr.).
7. I Ullevaals Kirke: Jensen. Inde hos J. Velle.
9. Ordsprogene i ny Ordning.
10. Faaet: Historisk Tidsskrift (2,1) og Maurers Retshistorie; betalt 1 dl.
11. Talt med Berner. Klingenberg: Frits og Lise; [og] Onkels [Kjærligheds-] Historier. En [!] Fotografie: 30.
12. Anfald af Snue.
13. Sars` Tidsskrift (3,6): 30.
15. Vedhold med den alfabetiske Ordning af Ordsprog.
16. Stærk Varme.
17. I Eppmanns Udstilling [Voxkabinet].
18. Besøg af Torvig, siden Belsheim. Kongen hidkommen.
20. Varmt.
21. Hos Belsheim.
22. Klingenberg: Et Velocipedselskab, og Dands.
24. Brev fra B. Aakres Kone. Besøg af H. Brekken og Belsheim.
25. Hos Kasserer Meltzer 300 dl (1200 Kr ). Bad hos Aamot 4.
26. Penner.
27. Besøg af Kjøbmand Vang (om et Navn).
28. I Tref. Kirke: Bernhoft.
29. Besøg af B. Aakre. Tidsspilde.
30. Besøg af Jfr. Vedøe og Belsheim.
31. Stærk Varme. Veiret i Maaneden en Tid kjøligt, senere varmt og drivende; i den sidste Tid meget varmt. 
 
August
1. Vedholdt med den nye Ordning af Ordsprogene. W. Busch's [Die] Haarbeutel: 60, og [Der Heilige] Antonius [von Padua]: 30.
2. Stærk Varme. Klingenberg: Velocipederne &c.).
4. I Tøien. Dorsk og varm.
5. Vedholdt Ordning.
6. Besøg af Belsheim.
7. Stads for Sangerne, hjemkomne fra sin Reise til Paris.
8. Faaet et Ark "Isländische Glossen" fra Gering. Besøg af Stud. Frettem og en til.
9. Endda varmt.
10. Færdig med den nye Ordning af Ordsprog. Bret Harte's Condensed Novels, 30.
11. Endelig Regn.
12. Besøg af Unger. Brev fra O. Hansen i Sandefjord.
13. Brev til O. Hansen i Sandefjord. Regn.
15. Besøg af Hansine Røste, siden af Torvig. Kjøbt en Stuefrakke 3 dl, 60 (Kr. 14). Fra Oplysningssælskabet faaet: Helland: [Om] Jordklodens Bygning; og Utheim: Fra fremmede Lande.
16. Fremdeles varmt.
17. Talt med Emblem.
18. Til Frogner. Talt med Sars og Berner. Inde hos J. Velle.
19. Optegn. af engelske Ordsprog.
20. Kjøligt.
21. Ordsprog.
22. For Dagbladet: 2 dl.
23. Besøg af Jon Bjørdal. Ligning med engelske Ordsprog.
24. Hos Cammermeyer ingen Bog.
25. I Tøien.
26. Besøg af Werenskiold, laant ham 7 1/2 dl (Kr. 30),  før tilgode 3 dl. Regn.
27. Klingenberg (Koncert af Svensker).
28. Paa Eppmanns Udstilling.
29. Tillæg til Ordsprogene fortsat. Stads paa Klingenberg for Kongen. Talt med Nygaard. Inde hos Olaf Hansen.
31. Notitser om Sødyr. Veiret i Maaneden meget godt og varmt, længe tørt, men i sidste Tid noget Regn. 
 
September
1.Besøg af Unger. Inde hos Hølaas, faaet hans Bog: Peter Schlemihl.
2. Besøg af J. Bjørdal, atterfaaet de laante 10 Kroner. Papir.
3. Et Stykke om Sødyr (til Fedraheimen).
4. Klingenberg (Concert).
6. Spurgt efter Hølaas og Belsheim. Besøg af H. Brekken.
7. Til Hr. Holm 22 dl (Kr. 88). Avispigen: 30.
8. Med J. Bjørdal i Tøien.
9. Besøg af Sj. Reinto og Kvelprud fra Hall. Et saftigt Stykke af L. T. i Morgenbladet. Brauns Himmelkort: 1 dl, 30.
10. Korrektur til Fedraheimen. Hos Ringvold og A. Tormodsæter. Besøg af Kand. H. Brun.
11. I Zahlkassen. Kleebergs Menagerie. Navnebogen.
12. Inde hos Hansen.
13. Besøg af Anders Hovden. Klingenberg (Matula [Magiker] &c.).
14. Faaet: Historiske Skildringer af Daae (2).
15. Hos Blix. Atter Anders Hovden. Regn og Storm.
16. Besøg af H. Brekken, atter maattet laane ham 7 1/2 dl (Kr. 30).
17. Optegn. af Navne.
18. Omgjerd i Navnebogen. 20. Besøg af Elling Bekkestad (?) af Hall. Siden Rasmus Flo af Nfj. Klingenberg (Carlé, atter Garetta &c.).
19. Koldere Veir.
21. Lehmanns sprachliche Sünden: 84. Tredie Deel af Heimskringla.
22. Talt med Unger og Belsheim.
23. Besøg af Belsheim.
24. Besøg af A. Hansteen; hendes Bog "Kvinden": 30 s.
25. Besøg af J. Barstad.
26. Atter Belsheim.
28. Omskrevet Indledningen til Navnebogen.
29. Langt Besøg af Østli fra Gbr. Inde hos Velle. Vakkert Veir.
30. Endelig faaet: English Surnames: 2 dl, 30 (Kr. 9). Sars Tidsskrift (IV, 1-2). Maaneden vakker med særdeles heldigt Høstveir; ingen Kulde før i de sidste Dage.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Gustav M. Jensen (1845-1922), pers. kap. i Aker, seinare stiftsprost i Oslo.
- K. Maurer: «Udsigt over de nordgermaniske Retskilders Historie», Kra. 1878 (867).
- J. Eppmann hadde med seg eit vokskabinett («ethnologiske, plastiske og mekaniske Voxfigurer»).
- W. Busch: «Die Haarbeutel», Heidelb. 1878 (1519), og «Der heilige Antonius», Lahr u. å. (1515).
- [Hugo Gering:]  «Isländische Glossen», frå  «Zeitschrift für deutsche Philologie», bd. IX, Halle 1878.
- Frettem] Thorleif Fretheim (1851-94), c. theol. 1878, seinare prest ymse stader.
- Bret Harte: «Condensed Novels», Lond. 1873 (1471).
- Hansine Røste (Ryste) (1851-1937), frå Volda, ei tid lærarinne.
- A.Helland: «Om Jordklodens Bygning», Kra. 1878 (1651).
- J. Utheim: «Fra fremmede Lande», Kra. 1878 (842).
- Knut Emblem (1846-1909), frå Borgund, Sunnm., lærar og organist same stad.
- Svensker] ein svensk kvartett (A. Edgren, F. Erikson, E. Rosén, F. Chawe, G. Ryberg, A. Fischer).
- A. Chamisso: «Peter Schlemihl», ved A. Hølaas, Kra. 1878 (1521).
- Sjugurd (Syver) Reinton (1855-1932), lærar og klokkar i Hol.
 - Torkjell P. Kvelprud (1825-1901), bonde i Ål, samla ordtøke til I. Aa. Han var (etter det han har skrive i gardsboka si) oppe hjå Sander Røo medan I. Aa. var der.
- L. T.] [Otto Theodor Krohg:] «Betragtning ved Læsning af Bogen om Arvesygdomme eller Slægtsudartelse af Distriktslæge Buchholz», Mbl. 1878, nr. 248 (9. sept.).
- F. Braun: «Transparente Himmels-Karte», Stuttg. u. å. (844,1).
- Arne Thormodsæter (1834-1907), lærar i Oslo, klokkar.
- S. Matula med selskap (m. a. M. Carlé) gjev ein «grande soirée i den højere Magie».
- L. Daae: «Historiske Skildringer», Kra. 1873-76 (590-91).
- Elling T. Bækkestad (1850-1945), frå Ål, lærar same stad.
- Rasmus Flo (1851-1905), frå Stryn, c. philol. 1881, seinare red. av «Syn og Segn» m. m.
- A. Lehmann: «Sprachliche Sünden», Braunschweig 1878 (403).
- Aa. Hansteen: «Kvinden», Chra. 1878 (917).
- Østli] Andreas Austlid (1851-1926), frå Gausdal, lærar, seinare folkehøgskulestyrar (i Ørsta).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009