1877 januar-mars

Januar
1. Sneefald. Til Skarpsno. Paa Hospitalet hos P. Nupen. I Tref. Kirke: Riddervold. Eftersyn af Bh. (Ialt 37 1/2).
2. Atter Kulde.
3. Til Hr. Holm (for M. Jan. til M. Febr.) 23 dl. Paa Hosp. Atter stor Kulde.
4. Inde hos Olaf Hansen. Stærkt Sneefald med Sneefog og vedvarende Kulde.
5. Talt med Blix. Snee.
6. Langt Besøg af Blix. Sneefald og Uføre.
7. Besøg af Belsheim. Omslag i Veiret; halvt Regn.
8. Paa Hosp. Vaadsnee.
9. Vexling i Zahlkassen. Øretabeller (2): 12. Paa Hosp. og Posthuset. Et Bad.
10. Besøg af Hølaas. Atter Kulde.
11. I Sparebanken (Bh. 1942,84; omskr. 7770,80). Stor Kulde.
12. Besøg af Nielsen fra Kongsberg. Inde paa Hosp. Stærk Kulde.
13. Udkast til Aarsberetning. Samme Kulde.
14. Hos Johannesen. Kafee Central (Thingpladsen Syv). Atter Sneefald. Frosset.
15. Brev fra A. Erdal. To Par Hoser. Sneefald. Brand i Theatret.
16. Paa Hosp. og hos Forvalteren. Besøg af Belsheim. Mildere.
17. Hos Johannesen (Fraa By og Bygd). Sneefald.
18. Udkast til Beretning. Besøg af Berner og Belsheim. Læveir og Regn.
19. Vexling hos Strøm. (I denne Uge 2 Grader mildere hver Dag.)
20. Sluttet og indleveret Beretningen. Besøg af Udbye. Vakkert mildt Veir.
21. Klingenberg: Koncert (I. Basilier). Paakast af Krim.
22. Paa Bibliotheket: Kemble: Codex dipl., 3. Bind. Inde hos Hansen.
23. Til Hr. Holm 23 dl (for M. Febr. til M. Marts). Atter paa Hospitalet.
24. Mildt.
25. Paa Bibl. Kembles Codex, 4. og 5. B. Besøg af Belsheim. Optegn.
26. Fra det statist. Kontor: Opgaver over Kreaturholdet, med et Brev.
27. Faaet Michaëlis Taufnamen: 45. Hos Daae (Solnor). Atter Sneefald.
28. I Turnhallen, Forestilling [Gymnastik]. Paa Hosp. hos P. Nupen. Snee.
29. Paa Bibl. Kemble Codex, 1. og 2. Bind. Hos Johannesen. Besøg af M. Aarflot, Dietrichson, Belsheim.
30. I Departem. faaet 300 dl.
31. Besøg af Stud. Moe (Hilsning fra J. Moe). Inde paa Hosp. Maanedens sidste Deel nogenlunde mild. God Helse, men stundom liden Søvn.
 
Februar
1. Sars's Tidsskrift (1): 30. Atter Kulde.
2. Optegn. af Kembles Diplomer. Inde paa Hosp. Atter Snee.
3. Besøg af Udbye og Belsheim. Et Halsplag. Lidt Tøveir.
4. Hovedværk.
5. Brev til Bull (Stat. Kontor). Paa Hosp. Langt Besøg af Aarflot. Blæk.
6. Ordningen af angelsax. Navne.
7. Besøg af Aarflot og Hølaas.
8. Paa Bibliotheket: Germania, 17. B. Til Andrepigen 1 dl. Lys. Hovning i Næsen.
9. Sars's norske Historie (2): 1 dl, 45. Thingmandslisten: 8. Paa Hosp.
10. Besøg af Ross. Posthuset.
11. Besøg af Aarflot. Stærk Kulde.
12. Register af Engelske Navne. Hos Hansen. Besøg af Ross. Stor Kulde (15 Gr.).
13. Paa Hosp. Tobak, og til P. Nupen. Samme Kulde.
14. Besøg af Udbye, Aarflot, Belsheim. Høyems Bondehjelpar: 12. Atter Snee.
15. Angelsax. Navneregister.
16. Besøg af Cand. Stabel. Paa Hosp. Slud og Frost.
17. Færdig med Angels. Navneregister. Til Hosp. for Peer Nupen 6 dl, 48 s. Frost og Snee.
18. Hos Joh. Velle, siden hos Aarflot.
19. Besøg af Stud. Moe og Garborg. Laant til Md. Holm 30 s. Atter stærkt Sneefald.
20. Besøg af Unger, siden Aarflot. Brev fra W. Hjelm. Paa Hosp. Atter Kulde.
21. Med Unger til Hægdehaugen. Hos W. Hjelm. Faldt og forstødt en Fod.
22. Kleen i Foden. Aarsmøde i Norske Samlag (ny Formand). To Hefter Fraa By og Bygd.
23. Hos Bull i Kontoret. Malerieudstilling i Central. Hos Aarflot. Bedre i Foden. Stærk Kulde.
24. Vexling i Zahlkassen og hos Vollmann. Inde paa Hosp. Til Hr. Holm 10 dl. Tobak til P. Nupen.Atter Sneefald.
25. Klingenberg: Koncert (Sagenes Forening). Hos Aarflot. Besøg af Cam. Wergeland.
26. Navne til Efterspørgsel. Inde paa Hosp., siden hos Joh. Velle.
27. Seet Maaneformørkelsen. Stor Kulde.
28. Paa Bibliotheket: Germania, 18. Bind. Maaneden meget rig paa Snee og Kulde; i den sidste Tid meget kolde Nætter.
 
Marts
1. Inde paa Hospitalet. Besøg af Belsheim. Stærk Kulde.
2. Møde i Norske Samlag hos Hølaas. Atter Sneefald.
3. Blytt's Flora, Slutningshefte: 15. Nye Galoscher. En Pung.
4. Med Aarflot paa Hospitalet. Besøg af Ross.
5. Fulgt med P. Nupen fra Hospitalet. Inde hos J. Velle.
6. Til Belsheim laant nogle Sagaer.
7. Anmærkn. til Navnene. Frost og Dagmilde.
8. To Expl. af Heimsyn: 60. Inde hos P. Nupen. Stærk Nattekulde.
9. Besøg af Udbye og Belsheim. Olsen (i Raadhuusg.). Morgenkulde indtil 16 Gr.
10. Reenskrevet Anbefaling for Hr. Ross.
11. Hos Veseth, siden hos Aarflot. Mildere.
12. Paa Bibl. intet. Hos P. Nupen. Tøveir.
13. Besøg af Moer Bø fra Gausdal. Inde hos Hansen. Sars: Tidsskrift (2 og 3): 60. Spiselige Muslinger, med Folkevennen (25,6).
14. Paa Bibl. Thorpes Analecta. Besøg af Bentsen. Atter Snee.
15. Besøg af Hølaas og fl. Inde hos P. Nupen. Tøveir.
16. Atter Frost og Snee. Aften med P. Nupen paa Klingenberg: Circus Loisset.
17. Besøg og Hefte.
18. Besøg af Daae og Belsheim.
19. Paa Biblioth. Haupt's Zeitschrift, 14. og 15. Bind. Betalt til Hospitalet for P. Nupen 13 dl, 24. Besøg af Aarflot og P. Nupen. Kulde.
20. Med P. Nupen i Theatret: En Hovmester, og "Man spøger ikke med Kjærlighed". Besøg af Cam. Wergeland. Stigende Kulde (til 15 Gr.).
21. Langt Besøg af P. Nupen, leveret ham 5 dl for hans Udlæg paa Hospitalsregningen, og endda nogle Bøger. Kjøbt Berlins Naturlære: 42, Feragens Regnebog: 24. Stor Nattekulde.
22. Til Afsked hos P. Nupen. Betalt hans Husvære 8 dl, 16, og Flytning til Bryggen: 30 s. Siden hos Aarflot.
23. Paa Biblioth. Thorpes Diplomatarium Anglicum. Besøg af Johannesen (med 20 Expl. af Heimsyn). Besøg af O. Sommer (Guldsmed Hansen død). Vedvarende Kulde.
24. Optegn. af Thorpes Diplomatarium Angl.
25. Søvnløs Nat af Uro i Huset. Aften hos Hølaas med Olafsen, Welde, Sæter, Jaabæk og fl.
26. Navneregister efter Thorpe. Attersendt Brev fra Ørsten.
27. Paa Biblioth. Höpfners Zeitschrift, 6. Bind. Til Belsheim atter en Bog (Sars Tidsskrift). Tøveir endelig.
28. Guldsmed Hansens Begravelse. Sidst hos Aarflot.
29. Læsning. Inde hos Aarflot. Tøveir.
30. Hos Kolbenstvedt. Siden hos Daae.
31. Ordning af Papirer. Maaneden stadig kold og streng; i de sidste Dage endelig noget Tøveir. Eftersyn af Bh. 296 1/2. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Øretabeller] «Reduktions-Tabeller», Kra. 1876 (909).
- Arne Erdal, Hareid, spør etter ei liste over norske personnamn, og kritiserer namneskikken på Møre.
- «Codex diplomaticus aevi Saxonici», utg. J. M. Kemble, 1-6, Lond. 1839-48.
- G. Michaelis: «Vergleichendes Wörterbuch der gebräuchlichsten Taufnamen», Berlin 1856 (36).
- Dietrichson] må vera Nils D.
- «Nyt norsk Tidsskrift», 1-4, utg. av J. E. Sars og O. Skavlan, Kra. 1877-78 (2289-92).
- O. J. Høyem: «Bondehjelpar», Nidaros 1876 (908).
- Jan A. Stabel (1810-86), c. theol. 1840, klokkar i «Trefoldigheds Kirke».
- W. Hjelm] sjå brev frå Winter-Hjelm her.
- Moer Bø] Nikoline Bø, enkja etter Per Bø.
- B. Hanson: «Spiselige Muslinger», Kra. 1876 (1702).
- B. Thorpe: «Analecta Anglo-Saxonica», Lond. 1854.
- A. M. Feragen: Regnebog», Kr.sand [1876?].
- «Diplomatarium anglicum ævi Saxonici», utg. Benjamin Thorpe, London 1865.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009