1865 juli-september

Juli
1. Valle i Sætersdalen (hjaa Taddeiv Aakre). Oppe hos Dreng Rike. Eftersyn af Bh. 118-72 (el. G. B. 80-". L. B. 7-". Pg 1-72).
2. (Søndag). Talt med mange Folk.
3. Hos Jon Holom. Talt med Tarald Bø, og fl.
4. Hos Lensmanden. Tænkt paa Afreise. Sjuk i Magen.
5. Afreist fra Valle. Aakre 1 dl, 24. Ved Flaarenden 4 s. Helle 6. Gaaet til Langeid. (Inn sjaa ho Targjei.) Saarføtt og veik.
6. Langeid 12. Atter varmt Veir. Mødt Stud. Isaksen ovenfor Ose, siden Selskab med ham til Frøysnes. Inde hos Dokter Lund og Seip[p]el. Siden gaaet til Aakhuus. Meget daarlig i Maven.
7. Aakhuus, ingen Betaling modtaget. Endda syg i Maven. Gaaet først til Langerak; her 4 s. Siden til Senum i Storm og Regn.
8. Senum 18 s. Gaaet til Faret; standset for at faae bødt en Støvel. Talt med Kirkesangeren og gamle Olav. Eftermiddag Storm og Regn. Støvlebod 12.
9. Faret 24 s. Tobak 6. Gaaet til Moi; derfra over til Skriver Isaksen paa Klepp og tilbage. Færgen 6. Siden gaaet til Hægeland og Reiersdal. Trøytt og veik i Fotom.
10. Reiersdal, 24. (Godt Herberge.) Gaaet til Mosby i Kristiansand. Klart og Nordvest. Mosby 8 s. Kommen til Byen Kl. fem. Tog ind i Ernst's Hotel. Seet Aviser.
11. Hvilet i Kristiansand. Ingen Bekjendte at finde; Nygaard, Gjessing og Clausen borte. Gaaet lidt omkring; seet paa Kirkegaarden. Ikke ret tilpas. Tobak 8. Cognac 5. Speil 4.
12. Fundet Nikolaysen og flere. Færdig til Afreise. I Hotellet 3 dl, 18. Ombord paa "Foldin", Farpenge til Oslo 4 dl, 76. Aften i Arendal. Frosset.
13. Arendal til Oslo. Nogen Vind, ellers meget godt Veir. Talt med Hr. Egeberg og fl. Ombord til Restauratøren 1 dl, 54 s. og 4 s. Hjemme Kl. sex. Aften i Logen.
14. Oslo. En Hob Bøger komne i Mellemtiden. A: Bokmentafelagets Skrifter: 1) Skirnir 1865. 2) Skyrslur og Reikningar. 3) Tidindi um Stjornarmálefni(2,1). 4. Register til Tidindi. 5) Um Landshagi (3,4). 6) Thjodsögur (2,2). 7) Tölvisi (1). 8) Ur Hauksbók. 9) Fridriksons lille Grammatik. Desuden B: Hammerichs Danske Læsestykker; Norske Magasin (2,2); Fritzners Ordbog (7): Arnesens Stedsnavne. Brev fra Reitan med Sange.
15. Ordning af Optegnelser efter Reisen.
16. Klingenberg (Selinders Selskab): Hin Ondes Niecer.
17. Ordning af Optegnelser af Skrifter. Talt med O. Sommer.
18. Besøg af Størmer. Betalt Bokmentafelagets Skrifter: 1 dl, 60.
19. Syg i Maven. Concert.
20. Vedholdt med Optegnelser. Sygelig.
21. Vedholdt.
22. Ordning af de nye Optegnelser. Vertinden 15 dl. Kaf.
24. Friskere. Klingenberg (Selinders Selskab): Guldbryllupet [og Et Frieri i Vestergötland].
25. Udfyldning i "Vedlæg til Ordbogen". Ondt af Tagger. Søbad, siden værre. Hos Vinje.
26. Lidet ude. Meget plaget af Tagger.
27. Maattet skrive staaende.
28. Ikke bedre.
29. Endda syg. Afsked med Størmer.
30. Kun lidet bedre.
31. Færdig med Udfyldninger. Inde hos Alstrup. Et Bad i Torvegaden.
 
August
1. Friskere. Optegnelser af Jonsons Ordbog. Talt med O. Sommer.
2. Hos Unger; faaet en Afhandling af Bugge.
3. Friskere.
5. Færdig med Optegnelseraf den islandskeOrdbog. Et Hefte af Videnskabsselskabets Skrifter (5,1): 36. Nygaards Edda-Sprogets Syntax 36 s. Et Bad.
6. I Tøien.
7. Udfyldninger i Samlingerne.
8. Nu meget frisk. Prøveblad til Ordbogen. Besøg af Clausen.
9. Udfyldninger. Klingenberg (Cortes's Selskab): En lille Datter; og: Tilfældet har Ret (Mantzius).
10. I Banken faaet 200 dl.
11. Stort Brev til Reitan om hans Sange.
12. Omskrevet Prøvebladet til Ordbogen.
13. Læsning.
14. Besøg af Ross (efter Reisen).
15. Begyndt paa Ordbogen.
16. Hos Alstrup.
17. Til Vertinden 15 dl. Hos Rose: Spøgefuglen 24, og "Bjerkebæk" 12 s. Staalpenner 11 s.
19. Næsten færdig med første Hefte (til Ordet: andra). Søbad.
20. Besøg af Johnsen.
21. Hos Unger. Blækhuus 36, Papir 9.
22. Annsamt.
23. Klingenbergs Theater (Cortes): Kalifen paa Eventyr.
24. Søbad.
26. Færdig med andet Hefte (til att). En hollandsk Ordbog 88 s.
28. Hos GuldsmedHansen. Atter Papir 9.
29. Hos Sexe. Tredie Hefte af Ordb.
30. En Flaske Aqv.
31. Kommen til "av" i Ordb.
 
September
1. To Par Hoser 1 dl, 40.
2. Færdig med tredje Hefte (til Avbrøyting). Kjøbt Kjerulfs Steenriget: 96 s.
3. Meget koldt. Besøg af Ross m. fl.
4. Besøg af Unger.
5. Atter varmt Veir.
6. Færdig med A. Søbad.
7. Besøg af Byfoged Solberg. Faaet første Hefte af Keysers efterladteSkrifter. Aften i Folketheatret: Bededagsaften; og De Danske i Paris.
8. Angleterre med Vinje 12, 18.
9. Færdig med fjerde Hefte (til aakaar). Et Tilfælde i Knæerne. Mathed. Hos Malling faaet som Honorar 8 dl, 27 s. (Symra). Kjøbt Flatøyarbok (3,1): 1 dl.
10. Hos Velle.
11. I Logen. Aftenen hos Ross.
13. Hos Hansen Stuevold. Længe ude.
15. Søbad.
16. Færdig med femte Hefte (Slutn. af Aa).
17. I Tøien, faaet "Kjøkkenhaven".
18. Udsat med Ordbogen og begyndt med Udfyldninger. Ny Samling af Ord af Haandskrifter. Klingenberg (Zuaven L'Heritier, m. m).
19. Paa Bibliotheket laant to Dele af Nilssons Fauna. Gaaet længe med Ross.
20. Godt Søbad. Endda udmærket vakkert Veir.
21. Optegnelser af Nilssons Fauna (Fuglene).
22. Paa Bibliotheket laant Milzows Presbyterologia.
23. Kjøbt Nilssons Fauna, Däggdjuren. (Flere Dele ikke at faae.)
24. Aften hos Velle.
25. Nye Optegnelser af Thesens Ordsamling m. m. Besøg af Aarflot.
26. Vedholdt med Ordsamling af Haandskrifter. Aften i Folketheatret (Bededagsaften; Kjærlighed og Vanvid; Ellefsen, [Tellefsen]).
28. Syg i Maven. Raadstuen i Lagretten (sluppen for Session). Faaet Weigands Ordbog, otte Hefter: 4 dl, 32, og Schleicher: Die deutsche Sprache: 1 dl, 72.
29. Besøg af Daae, siden af Ross. Sluttet Optegnelsen af Haandskrifter til videre.
30. Ordning af Optegnelser. Besøg af Olafsen. Eftersyn af Bh. St. B. 160. G. B. 40. L. B. 24. Pg. 100. (Ialt 224-100.) Denne Maaned udmærket vakkert Veir.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Taddeiv Bjugsson Aakre (1819-72), bonde, skysskaffar, ordførar i Valle. Sonesonen, T. Aakre, fortel: «Taddeiv spurde framandkaren kvar han var ifrå og kva han het. «Namnet mitt er Ivar Aasen», svara han. «Jaso, æ de Ivar Aasen», svara Taddeiv. Aasen budde på Aakre i åtte dagar og ragla kring i gardane om dagane. Det var ein dag far skulle til Finndalen med klyv. Då dei kom fram med klyvreidskapen, vart Ivar forviten. Han grov og spurde etter ord og nemningar. Då han hadde fått greie på alt, sa han at klyvreidskapen var nett som på Halvdan Svartes tid.»
- Tarald Guttormson Bø (1821 - d. oml. 1896), bonde.
- Targjei Langeid (d. kring 1900 og var då mykje gamal), bonde, framifrå kjelde for J. Skar når det galdt viser og stev, god sogemann.
- Stud. Isaksen] truleg Christian A. Isaachsen (1839-93), frå Mandal, c. theol. 1869, seinare spr.
- Lensmanden] Ole Sundsdal.
- Johan Chr. Lund (1830-1906), distriktslækjar i Setesdal, budde på Frøysnes.
- Fedor F. A. L. Seippel (1814-87), kjøpmann, visekonsul, stod for drifta i Bøgruva.
- Kirkesangeren] må vera Klemmet Syrtveit (f. 1829), lærar og klokkar i Evje.
- gamle Olav] Olav Gunnarson Faret (1790-1872), bonde i Hornnes.
- Daniel P. C. Isaachsen (1802-82), sorenskrivar i Setesdal.
- Egeberg] truleg Carl E. Egeberg (1842-81), litterat, red.
- B. Gunnlaugsson: «Tölvísi», R.vík 1865 (228).
- «Ur Hauksbók», utg. J. Thorkelsson, R.vík 1865 (194).
- H. K. Friðriksson: «Skýring hinna almennu málfræðislegra hugmynda», R.vík 1864 (52).
- M. Hammerich: «Danska och norska läsestycken», Kbh. 1865 (311).
- M. Arnesen: «Etym. Unders. om norske Stedsnavne», Fr.hald 1865 (27).
- «Hin Ondes Niecer», komedie (etter «Fünf Hundert Tausend Teuffeln»).
- «Guldbrylluppet (Divertissement)», av F. Hodell.
- «Et Frieri i Westergothland», komedie i to akter (dette er A. Selinders 33. framsyning).
- Mantzius] Chri­stian Mantzius (1819-79), dansk sksp., gjesta på Klingenberg i Thomas Cortes' selskap.
- John­sen] truleg J. Chr. Johnsen.
- hollandsk Ordbog] er ikkje i «Lista», truleg N. H. Jæger: «Hollandsk Lexicon» (sjå dagbok, 21.4.1846).
- Th. Kjerulf: «Stenriget», Chra. 1865 (1649).
- Solberg]  truleg Even Solberg (1787-1874), prokurator, byskrivar i Trh.
- Fr. Chr. Schübeler: «Kjøkkenhaven», Chra. 1865 (1721).
- Alfred L'Heritier, artist, gjestar på Klingenberg med m. a. dans, saman med Hilda Lindahl.
- «Kjærlighed og Vanvid», farse i ei akt.
- «Ellefsen, Tellefsen og Tollefsen», farse i ei akt (frå engelsk). Oluf Svendsen og violincellisten Hans Nielsen gav òg konsert.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009