1862 oktober-desember

Oktober
1. Fortale til Sommers Noregssaga.
2. Begyndt Slutningsstykket. Besøg af Daae.
4. Skrevet om Landssproget. Koncert i Logen.
6. Thinget aabnet.
7. Paa O. Bulls Koncert (faaet Billet). Næste DagKlingenberg (Koncert). Plaget af Besøg.
9. Vedholdt med Slutningsstykket.
10. I det norske Theater: Til Sæters; og Spil af O. Bull (faaet Billet). Munchs N. Historie, 60 s.
11. Talt med O. Bull.
12. Mange Besøg.
14. Vedholdt med Slutningsstykket.
16. Seent med Arbeidet.
18. Travlt. Faaet Sommers NoregsSaga.
19. Besøg af Aabel m. fl.
21. Færdig med Stykketom Ordforraadet.
25. Vedholdt med Slutningsstykket.
26. Norske Theater: Tryllefløiten (af Ostens Selskab).
30. Endelig færdig med Slutningsstykket (§ 400) og saaledes med hele Grammatiken.
31. Ordning af Rettelser. I Kirken, Bibelfest, Prædikenaf Munch. Faaet Lindemanns Halvhundrede Melodier. 
 
November
1. Optegnelser og Rettelser til Grammatiken. (Nu færdig.)
3. Maallag hos Kvam.
4. Oversyn af paabegyndte Viser og Vers. Hos Unger. Besøg af Jf. Wesenberg.
6. Hos Grønningsæter. Maallag.
7. Norske Theater: Don Juan (Ostens Selskab).
8. Nyt Hefte af Flatøyboken. Korrektur til Dølen.
9. Hos Daae (truffet Harbitz), siden hos Aarflot.
11. Omskrivning af nogle Viser. Paa Bibliotheket laant femte og sjette Bind af Kuhns Tidsskrift.
13. Besøg af Malling. Maallag.
17. To andre Bind af Kuhns Tidsskrift.
18. Af og til vedholdt med Oversyn over Viserne.
20. Faaet et Slutningsark af Munchs Historie, 6 s. Maallag.
21. Norske Theater: Barberen i Sevilla. Niende og tiende Bind af Kuhn.
22. Stræv med Viserne.
23. Hos Andersen.
25. Optegnelser og Viser.
27. Laant de to første Bind af Haupts Tidsskrift.
29. Stor Studering paa en Vise (Gamle Norig).
30. Hos Aarflot. 
 
December
1. Endnu af og til strævet med Viserne. Oplag til tre nye.
2. Optegnelser.
4. Tredie, fjerde og femte Bind af Haupt. Maallag. Svag i Hovedet .
6. Reenskrivning af Viser. Ilde oplagt. Faaet et Ark af Sanders Ordbog.
7. Hos Aarflot.
9. Ordning af Optegnelser. Næste Dag hos Fabritius med Afskrift af en Folkevise til Skilling-Magasinet. Hos Daae.
13. Besøg af Væringsaasen. Faaet Gunnlaugs Saga, ny Udg. Betalt for Flatøyboken 76.
14. Hos Velle.
15. Paa Bibliotheket for Indlevering. Kro[h]gs IslandskeFolkesagn 48.
16. Megen Uleilighed med en Ovn; intet udrettet. Næste Daghos Ross.
18. Atter tøvet med Viserne. Besøg af Malling, to Ex. af Noregs Saga. I Maallaget 24.
20. Tredie Hefte af Fritzners Ordbog, 36.
21. Udlæst Silas Marner. Hos Ross og Aarflot.
23. Kjøbt DavidCopperfield, 1 dl.
24. Aften hos Schübeler (Asbjørnsen, Høgh, Olsen).
25. Vakker Dag. Akers Kirke: Dop. Hos Løken.
26. Hos Aarflot.
28. Læst i [David] Copperfield. Hos Alstrup.
29. Fremdeles kun læst.
30. Optegnelser. Hos Velle med Aarflot. Nyt Hefte af Munchs Historie(2,1).
31. Aften hos Alstrup, med Aga og Riisnæs. Vakkert Veir. I sidste Tid jævnlig frisk. Almanak: 6. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Til Sæters] framsynt ved 10-års-høgtida for Det norske Teater. O. Bull spela «Kjempeslaatten» og ein fantasi over eit Mozart-tema.
- Ostens Selskab] tysk operaselskap.
- L. M. Lindeman: «Halvhundrede norske Fjeldmelodier», Kra. 1862 (1214).
- Kvam] Peter Qvam (1822-1907), frå Bolsøy, dreiv privatskule i Oslo.
- Hos Daae] sjå L. Daae: Dagbøker, bd. 1, s. 152 f.
- Haupts Tidsskrift] «Zeitschrift für deutsches Alterthum», utg. M. Haupt, Lpz. 1841 ff.
- Daniel Sanders: «Wörterbuch der deutschen Sprache», 1-2, Lpz. 1860-65.
- Folkevise] «Liti Kirsti», etter L.M. Lindeman, sjå merknad til Br. nr. 255.
- «Gunnlaugs Saga», Chra. 1862 (192).
- G. A. Krohg: «Is­landske Folkesagn», Chra. 1863 (953).
- Silas Marner] av G. Eliot.
- Charles Dickens: «David Copperfield», Lpz. 1849-50 (1462-64).
- Theodor A. Dop (1811-94), spr. i Aker.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009