1860 januar-mars

Januar
1. Hos Unger, med Broch og flere.
3. Optegnelser for det forløbne Aar. Aftenen hos Asbjørnsen sammen med Schübeler, Hansen, Aga, Riisnæs.
5. Færdig med Dagbogen og det dertil hørende. Sygelig.
7. Plantenavne, Korrektur. Kjøbt Hartmanns Plantelære.
9. Korrektur. Faaet Nyhedsbladets Nytaarsgave.
12. Færdig med Plantenavnene. Næste Dag i Sparebanken. Status Bh. 512-2.
14. Arbeidet med Aarsberetningen. Atter Korrektur.
16. Vedholdt med Beretningen. Ofte paa Kaféerne.
19. Endelig afleveret Beretningen.
21. Faaet tilsendt Videnskabsselskabets Forhandlinger. Ny Nytaarsgave.
22. Norske Theater: En Haandværkers Kone.
24. Glossarium af Skrifter. Begyndt paa en Ordsamling for forrige Aar. Forvirring i Hovedet.
26. I Banken modtaget Stipend for det forløbne Halvaar.
28. Færdig med Ordsamlingen. Tredie Deel af Daa's Jordbeskrivelse.
29. Hos Andersen; megen Drik. Talt med Gudmund Hannesson. Faaet Gisle Surssons Saga.
31. Indført den sidste Ordsamling i Ordregisteret. Nyt Hefte af Budstikken, indeholdende de norske Plantenavne.
 
Februar
1. Register til Plantenavnene, med Henviisning til Budstikken.
4. Færdig med Registeret. Deutscher Leierkasten, og Der lustige Gesellschafter (hver 24 s.).
5 Norske Theater: Ole Lukøie.
7. Omskrivning af Gaadesamlingen. I Kunstforeningen og flereSteder.
8. Markedsstyr. Mekanisk Theater, med mere.
11. Stærk Kulde. Ulempe med en Ovn. Besøg af Hveding og fl.
12. Talt med Vesæt og Ueland. Streng Kulde.
14. Færdig med Gaadesamlingen. Faaet Bugges nye Folkeviser.
16. Gjennemsyn af Christies tilsendte Gaadesamling.
18. Strævet med en Oversættelse til Dølen, af Isaksons Lysing.
21. Besøg af Ringdal. Aftenen hos Asbjørnsen med Welhaven og fl.
23. Færdig med et langt Brev til Hr. Christie om hans Broders efterladte Gaadesamling.
25. Omskrevet "Huldregaava" til Dølen.
28. Udfyldninger i Glossarium af trykte Skrifter. Forrige Dag usædvanligt Sneedrev og stort Sneefald.
29. Forberedelser til Grammatiken. Kjøbt Stereoskop med fem Billeder. I den senere Tid ikke ret  frisk ,vel  som Følge af det urolige Veir .
 
Marts
1. Begyndt paa Konsonanterne i Grammatiken (Reenskrivning).
3. Vedholdt med Kons.
6. Ligesaa. Lidt sygelig.
8. Nye Stereoskopbilleder.
10. Faaet Solons Saga og Scipions Saga (isl.).
12. Vedholdt. Indbundet Grimms Sproghistorie og fl. Bøger.
14. Norske Theater: Fandens Overmand.
15. Færdig med Kons. Besøg af H. Lassen. Nyt Hefte af Munchs Maanedsskrift. Næste Dag Klingenberg: Dands og Deklamation.
17. Begyndt paa Lydstillinger i Gram. (Vokalstilling.)
18. I den nye Kirke: Laache.
20. Vedholdt med Vokalstillinger.
22. I Repræsentantmøde paa Universitetet. Næste DagKlingenberg: Sang og Dands af Jf. Lassen.
24. Færdig med Vokalstillinger. Læst Mirmants Saga.
26. Konsonantstillinger begyndt. En Oversættelse af Hr. Blanches Tale om Statholdersagen.
29. Et Hefte af Trondhjemske Videnskabsselskabs Skrifter.
31. Kommen til § 55 i Grammatiken. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Erik A. Riisnæs (1819-81), frå Lindås, bonde, lærar, klokkar og stm.
- C. J. Hartman: «Skandinaviens Flora», Sth. 1858 (1669).
- Gudmund Hannesson, islending.
- «Deut­scher Leierkasten», Berlin u. å. (1502).
- «Der lustige Gesellschafter», Berlin u. å. (1503).
- Isaksons Lysing] Ivar Isakson, maskinbyggjar, sjå SS 1922, s. 12 og merknad til Br. nr. 238.
- «Sögur Solons», Akureyri 1858 (507).
- «Saga Scipionis», Akureyri 1858 (506).
- Niels Laache (1831-92), prest, redaktør, seinare biskop.
- «Mirmants Saga» i A. I. Arwidsson: «Forteckning öfver Kgl. Bibliothekets i Sth. islandska handskrifter», Sth. 1848.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009