1860 april-juni

April
1.Læst Klarus Saga. Senere ogsaa Tristrams Saga.
3. Færdig med Konsonantstillinger. Begyndt paa Betoning.
5. Først nu afsendt Brevet til Christie i Bergen. Inde hos Thorsen.
8. (Paaskedag). I Kirken: Jensen. Aften hos Andersen.
10. Vedholdt med Betoning. Sygelig, ondt i Halsen.
11. Norske Theater: Frøknerne i St. Cyr.
12. Seent med Arbeidet. Oversat Pavens Banbulle fra Svensk.
14. Kommen til § 63 i Gram.
17. Omflytninger i Gaarden. Md. Nissen i Stedet for Gulliksen.
18. Andet Hefte af Flatøyarbok. Klingenberg: Wolfs sidste Soirée.
21. Endelig færdig mcd Betoningen (§ 70).
23. En Stund hørt paa Adressesagen i Storthinget.
26. Uddrag af Adressen til Dølen.
28. Holdt paa med Indledningen til Ordformerne.
30. Færdig med Indledningen. Norske Theater: Ringeren i St. Paul.
 
Mai
1. Vedholdt med Ordformer (Grundformer).
3. Tilsendt fra Möbius en ny Udgave af Edda.
6. I D. Theater: Journalisterne.
8. Omtrent færdig med Grundformer (§ 84).
10. Nyt Hefte af MunchsMaanedsskrift (6, 4). Nyt Hefte af Folkevennen &c.
12. En hel Aargang af Þjoðolfr.
15. Færdig med Endelser (§ 92). Frosset meget.
17. Usædvanlig megen Stas at see. Et prægtigt Fyrværk, m. m.
19. Brev fra Jon Aasen.
22. Færdig med Kapitlet "Forandringer i Roden" (§ 100). Faaet Skirnir og Rettritunarreglur. Thinget sluttet.
24. Afsked med Thingmænd. Talt med G. A. Krogh. Oversat Thingslutningstalen for Dølen.
26. Sidste Hefte af Norske Magasin. Holbergs Moralske Tanker.
28. Klingenberg: Seet paa et Automat-Theater. Oversættelse af Svein Duva (for Hr. Døvle).
31. Nyt Hefte (IX) af Norsk Diplomatarium. 
 
Juni
1. Begyndt paa Kapitlet "Tillempede Ordformer".
3. Vedholdt.
5. Ligesaa. Seent med Arbeidet.
7. Travlhed, og alligevel seent.
9. Færdig med de tillempede Former. Nyt Hefte af [Munchs] Maanedsskrift.
10. En Udflugt til Fredriksborg. Gymnastiske Kunster.
12. Vedholdt med Overgangsformer. Tiljævning.
14. Læst Vatndølssaga m. m.
16. Færdig med Reglerne for Tiljævning.
19. Tillagt Schwensens Atlas (48).
16. Færdig med Vokal-Overgangene. Svaghed i Hovedet.
24. Klingenberg: Kunster, Farvespil m. m.
26. Færdig med Konsonant-Overgang.
28. Vedholdt med blandede Overgange. Sygelig.
30. Ferdig med Overgangsformerne (§ 150). Nye Billeder. I den sidste Tid en daarlig Tilstand med Ildebefindende for Brystet og Hjernesvaghed. Besluttet indtil videre at holde op med Grammatiken for at komme i Stand igjen. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Clarus Saga» i A. I. Arwidsson: «Forteckning öfver Kgl. Bibliothekets i Sth. islandska handskrifter», Sth. 1848.
- «Saga af Tristram ok Ísodd», ved G. Brýnjulfsson, i «Annaler f. nord. oldk.», 1851.
- Amalie Nissen, Teatergt. 6.
- H. H. Gulliksen kvitterte for I. Aa.s husleige sumaren 1859.
- «Edda», Lpz. 1860 (181).
- H. K. Friðriksson: «Íslenzkar rjettritunarreglur», R.vík 1859 (321).
- L. Hol­berg: «Moralske Tanker», Kbh. 1859 (1295).
- Carl Schwensen: «Godtkjøbs-Atlas», Chra. 1859.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009