1859 oktober-desember

Oktober
1. Besøg af L. Daae fra Solnor. En Malerie-Udstilling.
2. Talt med flere Storthingsmænd. Med Aarflot hos Andersen.
4. Færdig med Overgangsformer. Besøg af Glosemot, og ellers mange Besøg.
5. Seet paa et Fakkeltog.
6. Tilstede ved Thingets Aabning af Kongen. Begyndt paa en ny Ordning af Overgangsformerne.
8. Faaet Slutningsheftet af Munchs norske Historie. Ogsaa et Hefte (6,1) af Maanedsskrift.
11. Strævet med en Oversættelse af Trontalen, til Dølen.
13. Vedholdt med Bogen om Overgangsformer.
15. Næsten færdig. Nyt Hefte af Forfatterlexikon. Lassens Udvalg af Wergeland, 1. Halvdeel. Besøg af Horn.
16. I Kirken: Jensens Indtrædelse. Talt med Jfr. Landmark.
18. Tænkt at reise til Litlehamar, men forsinket.
19. Afreist. Kom seent til Litlehamar. Regn og Snee. Talt meget med Hr. Rønning fra Trondheim.
20. Paa L.hamar hos Ormsrud. Aftenen hos Løkke. Stærk Kulde.
21. Reist tilbage. Kom til Byen Kl. 6. Snee og Kulde.
23. Optegnelser. Norske Theater: Syv militære Piger; Den svage Side; og En Kaprice. Med Aarflot og Løken.
25. Et dumt Stykke i Morgenbladetom Sproget, mest om Dølen.
28. Optegnelser til Grammatiken, af Egilsons Ordbog. I Norske Theater: Jean de France; og Hr. Pantalon.
30. Eit Kjempestig i Kunnskap, trykt i Dølen.
31. Optegnelser af Egilson. I Kirken: Bibelselskabets Fest.  
 
November
1. Begyndt paa den nye Indledning til Grammatiken (Reenskrift). Norske Theater: Skapins Skalkestykker; og Hr. Pantalon.
3. Vedholdt. Sidste Halvdeel af Nyhedsbladet betalt.
5. Stedt [!] Budstikken for dette Aar (Plantenavne paatænkt).
8. Næsten færdig med Indledningen. Inde hos Skomager Petersen.
10. Kjøbt: Die plattdeutsche Propaganda.
12. Indledning til Vokalerne.
13. Talt med Ueland.
15. Færdig med Indledning til Vokalerne.
17. Vedholdt.
19. Færdig med Diftongerne. Sidste Deel af Wergelands [Skrifter].
20. Med Daae hos Lange.
21. Paa O. Bulls Koncert.
22. Oversigt af Vokalerne.
24. Sygelig i Hovedet.
26. Færdig med Slutning af Vokalerne. Læst: English past and present, af Trench. Auerbachs Kalender.
27. I Kirken: Andersen.
28. Ordning af Synonymer.
30. Norske Theater: Arresten; og De to Kometer. 
 
December
1.Begyndt paa en Omskrivning af de norske Plantenavne, til Budstikken. Laant Hornemanns Plantelære. Faaet to Hefter (2 og 3) af Norske Samlinger.
3. Vedholdt. Lommeuhr istandsat.
5. Inde hos Vesæth.
7. Inde hos A. Bang. Kjøbt Strøms Beskrivelse over Eger. Laant Willes Beskrivelse.
8. Vedholdt. Nyt Hefte (6,2) af NorsktMaanedsskrift.
12. Sygelig i Halsen og Hovedet.
13. Sad inde hele Dagen.
15. Færdig med Omskrivningen af Plantenavne.
17. Adskillige Tillæg og Forbedringer.
19. Hos Schübeler med Navnene. Stærk Kulde.
22. Omskrivning af en Vise fra Nordhordland med Anmærkning (Til Hansens Nytaarsgave).
24. Aftenen hos Schübeler, sammen med Asbjørnsen, Boyesen og Weiz. Mildt Veir.
25. Læst meget, som før var udsat (Folkevennen, Maanedsskrift, siden Bidpais Fabler).
27. Anmærkninger og Rettelser til Plantenavnene.
28. Tilsendt en Gaadesamling fra Christie i Bergen.
29. Travlt med en Oversættelse af Dalmans Motion (Dølen).
30. Norske Theater: Naar Solen gaar ned, og Huldrebakken. Optræden af Hr. Knudsen.
31. Dagbogsoptegnelser. Atter hos Schübeler. I senere Tid jævnlig frisk, dog ofte sløv og traud til Arbeide. Ved Efterregning af Udgift og Fragang i Aaret, findes denne at gaae op til 295-52, eller med et rundt Tal 300. Ved Fordeling bliver dette for Halvaaret 150, for Kvartalet 75, for Maaneden 25. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- H. Wergeland:  «Udvalgte Skrifter», Chra.  1859  (1385). 
- Johan Olivarius Horn  (1810-96), rektor, tollkasserar, stm.
- Hr. Rønning] kanskje handelsmann Henrik Rønning.
- om Sproget] sjå SS 1922, s. 5 ff.
- Freimund: «Die plattdeutsche Propaganda», Hamburg 1860 (398).
- R. C. Trench: «English Past and Present», Lond. 1859.
- B. Auerbach: «Deutscher Volks-Kalender» (1981-83).
- Anthon Bang (1809-70), redaktør, litterat.
- H. Strøm: «Eger Præstegield», Kbh. 1784 (772).
- Vise]  ved J. O. Veset, sjå merknad til Br. nr. 87.
- Peter O. Boyesen (1810-94), jordbrukslærer.
- Weiz] uvisst kven, kanskje Johan Peter Weisse (1832-86), seinare professor.
- Bidpai: «Calila und Dimna», ved C. A. Holmboe, Chra. 1832.
- W. F. Dahlman's mosjon med titel: «Fraa Sverike» i «Dølen» II, nr. 11, 1. jan., 1860.
- Chr. Knudsen debuterte som Munk Alsing i Carit Etlar: «Naar Solen gaar ned».
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009