1858 april-juni

April
1. Gaaet omkring med J. Velle. Mange Besøg. Regnskaber: Bh. 121-24.
3. Brev fra Bjørgum.
5. Norske Theater, med J. Velle: Jeppe [paa Bierget], og Misforstaaelse paaMisforstaaelse.
6. Flyttet til et andet Værelse i Gaarden. Andet Hefte af Forfatter-Lexikon.
8. Oversat Versene i Fridtjofs Saga. Inde hos Keyser.
11. I Theatret (medJ. Velle): Skikkelige Folk.
13. Begyndt paa en Oversættelse af Fridtjofs Saga.
14. Stor Brand i Byen, langs Østregade fra Skippergaden til Kongens Gade; langs Prindsens Gade kun til Kirkegaden.
17. Uro og Rygter om Brand.
18. Slutningshefte af Munchs Norges Historie, V. Bind.
19. Tilbuning til Flytning fra Agersgaden.
20. Flyttet til Theatergaden No. 6. Afsked fra Fru Prydtz.
22. Ordning og Opstilling. Atter begyndt Arbeidet.
24. Vedholdt med Fridtjofs Saga. Faaet: Hærmændene paa Helgeland.
27. Seet omkring i den nye Kirke paa Hammersborg.
29. Atter Brandallarm. Freys Gaard.
30. Næsten færdig med Fridtjof. Mange Besøg.
 
Mai
1. Færdig med Fridtjofs Saga. Kjøbt: Halte-Hulda (her kaldet Haltulla). Veiret vakkert, Skoven grønnes.
2. I Den nye Kirke: Thinn.
3. Anmærkninger til Fridtjofs Saga.
5. Talt med Aarflot, Løken og Aandal. Brev fra Jon Aasen.
7. Talt med Vigfusson, Aga, Grave og fl. Lidt sygelig.
9. Fortale til Fridtjofs Saga.
11. Færdig med Sagaen. Mange Besøg.
13. Norske Theater: Eventyr paa Fodreisen.
14. Hos Keyser med Fridtjofs Saga. Før hos Unger. Storthinget aabnet.
15. Besøg af Landstad. Kjøbt Magus Saga.
16. I Theatret: Den lille Hex (ypperligt).
17. Med til Krogsstøtten. Nyt Hefte af Munchs Historie (6,1). Eftersyn af Sagn og Eventyr (Efter Begjær fra Malling).
20. Brev til Jon Aasen og Ludvig Daae. Talt med Trønnæs.
23. (Pintsedag). l Nyekirken: Domaas.
25. Norske Theater: Huldrebakken; og Den reisende Student.
27. Brev til Reitan (om hans Katekismus) og til Bjørgum.
29. Eventyr om Svein Urædd. Besøg af Gjessing.
30. Klingenberg: Mythologiske Billeder, og Pantomime. Før Kosmorama.
31. Færdig med Svein Urædd.       
 
Juni
1.Atter begyndt paa Landkunna. Klingenberg: Apollosalonen.
3. Besøg af Landstad med endeel Psalmer til Gjennemsyn.
4. Besøg af Md. Petersen og Thea. Kort over Ager.
6. Norske Theater: Forestilling af Zuaverne.
8. Brev fra Jakob Vasbotn. Gjennemsyn af Psalmer. Bad i Hygæa.
9. Storthinget sluttet (ikke inde). Stas i Slotsparken.
10. Faaet Stockfleths Ordbog, af Aarflot. Mange Besøg. Stærk Varme.
11. Aarflot afreist. Aften i Norske Theater: Zuaverne.
12. Færdig med Landstads Psalmer. Seet paa Lane's 1001 Nat. Næste Dag: Klingenberg, Pantomime o. s. v.
15. Kort Navneregister til 1001 Nat. Atter faaet Fridtjofs Saga.
17. Faaet Slutningen af Keysers Kirkehistorie.
19. Flere Psalmer fra Landstad.
20. Syg i Maven. Klingenberg.
22. Brev fra Harald Wergeland (om et Par Navne).
23. Nyt Oversyn af Fridtjofs Saga. Aften paa Klingenberg med J. Velle.
24. Seet paa en ny Altertavle. Faaet Skoleprogram fra Hr. Løkke.
25. Leveret Fridtjofs Saga til Trykkeriet.
26. Brev fra Hr. Reitan. Nye Anmærkn. til Landstads Psalmer.
28. Optegnelser til Efterspørgsel. Aftenselskab hos P. Hansen.
29. I Banken, Stipendium for første Halvaar. Klingenberg: Marmorstøtter.
30. En paatænkt Reise udsat. Syg i Maven. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Bernhard Anton Thinn (1819-81), 1858-59 stiftskap., og frå 1867 atter prest i Oslo.
- Aasmund L. Grave (1818-77), bonde i Seljord, lensmann, stm.
- Gustav A. Gjessing (1835-1921), c. philol. 1861, seinare adjunkt og rektor.
- Klingenberg] frå juni til aug. er det ei rekkje framsyningar på K. under direksjon av Alexander Hartkopff frå Wien.
- Zuaverne] medlemer frå «Felt-Theatret paa Krim», syner fram nokre vaudeviller (på fransk), m. a. «Un tigre du Bengale», «Le diner de Madelon», «Une fille terrible» o. fl.
- N. V. Stockfleth: «Norsk-lappisk Ordbog», Chra. 1852 (66).
- Skoleprogram] J. Løkke: «Tydsk Syntax», Lilleh. 1857 (431).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009