1857 oktober-desember

Oktober
1. Aftenen sammen med Aarflot i Logen: Tyrolernes Concert. Næste Dag paa Sperati's Concert (Caroline Lehmann).
3. Optegnelse af Statistiske Tabeller over Folketællingen.
5. Opstilling af Sprogdistrikter. Forrige Dag i Logen: Tyrolerne.
8. Færdig med Sprogdistrikterne. Begyndt med andet Koncept til "Dannelsen og Norskheden". Frost. I Logen: Tyrolerne. Næste Dag afsendt en Søndmørsk Grammatik til Dyrlund.
10. Tilstede ved Prinds Karl's Komme.
11. I Theatret: En Landsbyhistorie. Godt.
13. Brev fra Ludvig paa Solnor. Faaet en islandsk Retskrivningslære. Læst: Vefarinn [með tólfkóngaviti] m.m. Tellurium?
14. Tilstede ved Storthingets Opløsning. Megen Trængsel.
15. Afsked med Aarflot og fl. Aften i Logen.
17. Læst: Sagan af Þjalar Jon. Aften i Logen (Tyrolerne).
20. Faaet 3. Hefte af Egilsons Lexikon. Aften i Logen.
22. Inde paa Schübelers Frugtudstilling.
23. Hos Lange med tre Diplomer fra Kolbeinstveit. Nyt Hefte af Munchs Historie (5,4) og Maanedsskrift (3,6).
25. I Theatret: Den Yngste. ForrigeDagatter paa Frugtudstillingen.
27. Besøg af Keyser; faaet nyt Hefte af Kirkehistorien.
28. Klingenberg, atter Koncert af Jahnke. Næste Dag i Logen.
30. Norske Theater: Regimentsbørnene; og Den hemmelige Lidenskab.
31. Færdig med andet Koncept af "Dannelsen og Norskheden". I Kirken, Bibelfest: Julius Brun.          
 
November
1. I Theatret: Mellem Slagene; og Ungkarl og Ægtemand. Næste Dag Brev til Schjølberg med indlagde 90 s.
3. Laant den store Udgave af Snorra- Edda.Aften i Logen.
5. Stort Brev til Ludvig [Daae] paa Solnor.
7. Optegnelser af Snorra-Edda. Aften i Logen.
9. Begyndt paa Reenskrivningen eller tredie Koncept af Stykket "Om Dannelsen og Norskheden".
10. Hilsning fra Levin med Stud. Schjøth. Aften i Logen.
17. Vedholdt med Reenskrivningen. Gaaet meget seent.
15. Ligesaa. Aftenen i Logen: Tyrolerne.
17. Inde hos Skomager Petersen. Klædekjøb.
19. Meget seent med Arbeidet.
21. Besøg af Landstad. Taaget og usundt Veir. Ondt i Hovedet og meget seent med Arbeidet.
22. I Middagsselskab hos Tønsberg, sammen med Landstad, A. Munch, Brandt, Elster, Malthe. Aften i det norske Theater: Henrik den femtes Ungdom.
24. Stort Uveir. Seent med Arbeidet.
26. Besøg af H. Brun. Aften i Logen.
28. Færdig med Stykket "Om Dannelsen og Norskheden". Kjøbt Tusind og een Nat (2‑6). Næste Dag hos Andersen og i Logen.
30. Gjennemseet Stykket om Dannelsen o. s. v. Nyt Hefte (4,1) af Munchs Maanedsskrift.  
 
December
1.Ordning af Optegnelser. Brev fra det nye Videnskabs-Selskab.
3. Optegnelser til "Samdrag or Vitmaalom". Skrevet Brev til det nye Videnskabs-Selskab, og afslaaet Indbydelsen. Laant Holbergs Tre Breve (hans Levnetsbeskrivelse).
5. Vedholdt Optegnelser. Ofte ondt i Hovedet.
6. I Theatret: Ludovic (Opera).
8. Fremdeles Udkast til Samdrag.
10. Ligesaa. Faaet Tusind og een Nat indbunden.
12. Vedholdt med Udkast til Samdrag.
13. I Theatret: William Russell, af A. Munch.
15. Færdig med første Afdeling af Samdrag (Skrift).
17. Udkast til Maallæra, anden Deel af Samdrag.
19. I Banken faaet Halvaars-Stipendium, denne Gang 200-". Besøg af Belsheim. Øiensvaghed. O. Vig død.
22. Korrektur paa et Ark af "Dannelsen og Norskheden". Kjøbt Udvalg af Holbergs Epistler.
24. Med i Følget ved Vig's Jordefærd. Sang og Tale. Klædekjøb og Forsyning til Julen.
25. Uveir. Læst i "Latin Quotations".
26. I Ullevols Kirke: Jensen. Aften i det norske Theater: Jeppe paa Bjerget; og Lazarilla.
27. Ondt i Hovedet. Inde hos Revers i Oslo.
28. Syg i Maven, især foregaaende Nat.
30. Oppe hos Nilsen ved Sagene.
31. En fortrædelig Dag med Røg og Frost. Denne Juul usædvanlig kjedsommelig, uagtet det særdeles vakkre Veir med bar Mark og Maaneskin om Kvelden. I den sidste Deel af Aaret ofte plaget af Hovedværk, og sædvanlig hver anden Dag. Stundom ogsaa Øiensvaghed, hvorfor der er kun lidet udrettet om Kveldene. Stundom onde Fornemmelser i den venstre Hofte, ligesom i forrige Vinter. Forresten frisk, dog ofte tungt Mod.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Caroline Lehmann (1825-79), dansk songa­rinne. Violinisten Fredrik Ursin (1825-90) verka med i konserten.
- Retskrivningslære] M. Jónsson: «Stuttur leiðarvísir», R.vík 1856 (324).
- Vefarinn] av S. Hallgrímsson, sjå merknad til Br. nr. 214.
- Gunnlaug Þórðarson: «Sagan af Þjalar-Jóni», R.vík 1857.
- Diplomer] frå Lars O. Kolbenstvedt (1800-76), frå Suldal, bonde, stm.
- Andreas H. Julius Bruun (1820-99), prest, seinare stiftsprost i Oslo.
- Stud. Schjøth] Peter Olrog Schjøtt (1833-1926), seinare professor, statsråd m. m.
- Andreas Munch (1811-84), diktar.
- Johan L. Malthe (1807-96), jurist, åtte ei stor samling bøker, myntar m. m.
- L. Holberg: «Nogle utrykte Breve», Chra. 1858 (715).
- L. Hol­berg: «Epistler», Kbh. 1857 (1293),
- Revers] truleg Harald Revers (f. 1814) c. theol. 1844, seinare adjunkt.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009