1844 april-juni

April
5. og 6. i Vangens Kirke, hvor Münster prædikede d. 5. (Skjærtorsdag) og Wille den 6.
Den 7. og 8. (1. og 2. Paaskedag) ogsaa i Kirken; d. 7. prædikedeMünster, d. 8. Wille.
10. Færdig med Ordregisteret for Bergens Stift. Den følgende Tid arbeidet med en Samling af Talemaader og deslige. Ofte talt med David Lemme o. fl.
26. afreiste jeg fra Vossevangen og ankom til Eide (Kongstun) i Graven (3 1/4 M.). Erindringer: Granskovene, Veien i Skjervet, Skjervsfossen.
27. forblev jeg paa Eide formedelst stormende Veir. Læst endeel Aviser.
28. reist fra Eide til Ullensvang (2 M.). Logis hos Landhandler Rytter paa Lofthuus. Samme Dag talt med Præsten Koren. De følgende Dage skrevet "Oplysninger om det vossiske Almuesprog".           
 
Mai
3. (Bededag). I Ullensvang Kirke, hvor Koren prædikede. Samme Dag talt med Lensmand Aga. Denne og de foregaaende Dage siden jeg kom hertil, var jeg stærkt plaget af Hovedpine, der hver Dag begyndte Kl. 8. og varede til Middag.
4. Paa Lofthuus hos Johannes.
9. afsendt Brev til Johnsen i Bergen. (Dette Brev blev imidlertid ikke leveret.)
16. (Himmelfartsdag) i Ullensvangs Kirke. Læst adskillige Bøger, især Noveller.
22. Det første Søbad.
23. Begyndt paa "Oplysninger om Almuesproget i Bergens Stift", en Afskrift af Grammatiken af December [18]43, bestemt til at sendes til Trondhjem.
29. Tilstede ved en Brudevielse i Ullensvang.
 
Juni
5. En Reise til Hovland og Sexe. Lensmand Aga var ikke hjemme; med Aamund Sexe talede jeg derimod længe.
11. bestemt at reise til Strandebarm, men opsat Reisen for Veirets Skyld.
19. reiste jeg endelig fra Ullensvang til Strandebarm (4 M.). Erindringer: Utne, Mjølven, Kjæmperøiser, Hellebrudene ved Jondal. Logis paa Gaarden Rørvig.
20. talt med Lensmand Tvedt og læst endeel Aviser.
23. Til Bryllup hos min Verts Naboe.
24. til Kirken i Strandebarm, hvor Landmark gjorde Brudevielse. I Bryllupet var jeg til Morgenen den 26. Erindringer: Skud og Tromme, Kongens Skaal, Opraab af Ombudsfolket, Akkorden om Brudesængen, Tildrikkingen, m. M. Torbjørn Lille-Linge.
26. reiste fra Rørvig til Gjermundshavn (2 M.) og derfra til Helvigen (1 I/4). Meget smukt Veir.
27. Reist fra Helvigen til Skaanevig. God Bør. Talt med Postaabneren. Logis hos Gjæstgiveren.
28. Skrevet og afsendt min Halvaarsberetning til Trondhjem for første Deel af 1844.
30. i Skaanevigs Kirke, hvor Ellerhusen prædikede.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Hans Wille (1807-77), res. kap. på Voss, seinare spr. ymse stader.
- Olav Knutson Tvedt (Tveit) (1782-1856) frå 1811 lensmann i Strandebarm, haugianar.
- Nils Landmark (1803-93), spr. i Strandebarm.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009