1842 april-juni

April
1. Paa flere Slags Træer begynde Løvknopperne at udvide sig. Espen og Kræklingen staa i Blomster, Seljen begynder at blomstre.
7. til 14. bestandig klar Himmel og stille Veir, derfor Solskin og Varme om Dagen, men Frost om Nætterne.
14. Læst Axel af Tegnér, kort forhen "Sveriges stora Män".
16. til 23. Stormende Veir og megen Regn. Det øvrige af Maaneden atter klart og Varme.
28. og 29. i Søbad.
 
Mai
Begynder med klart og varmt Veir. Skoven grønnes betydelig, Primula. Anemone og Oxalis staa i Blomster, og de første Kaltaer vise sig.
4. Faaet tillaans Don Quixote, oversat af Schaldemose.
9. Efter mere end to Ugers tørt og varmt Veir have vi idag Regn. Birkeløvet er næsten fuldvoxet, og de første Hæggeblomster vise sig, ligesaa de første Hundefioler, Engfioler, Molteblomster, Skovstjerner og Andromeder og Oxalis.
15. (Pintsedag) læst: "Kun en Spillemand", af Andersen.
16. Faaet tillaans: Svensk Anthologi, 2. Hefte.
26. Nordiske Oldsagn, af Oehlenschläger.
31. Det tørre og varme Veir, som med Afbrud af en to tre Regnilinger, har vedvaret hele denne Maaned, afløses nu for Alvor af Regn. Alt Voxende er tidlig udviklet, men paa tørre Steder er Græsset tildeels afbrændt.
 
Juni
1. Blomstrende Træer og Urter: a) tildeels afblomstrede: Æble- og Kirsebærtræet (Hæggen er forlængst afblomstret), Trientalis, Cardamine, Leontodon, Menyanthes, Cornus, Pingvicula. b) i fuld Blomster: Rogn, Ranunculus acris, Geranium, Chærophyllum, Lotus, Tormentilla, Potent. anserina, Convallaria, Linnæa, Veronica cham., Hieracium aur. c) Begyndende: Armeria, Trifolium. I de første Dage af Juni noget Regn, siden igjen tørt og varmt Veir.
12. holdt Hr. Berg sin Afskedstale i Skodje Kirke.
14. og 15. Megen Regn, samt Kulde og Sne i Fjeldene. Læst: Alice af Bulwer. Senere læst: Carl von Carlsberg eller den menneskelige Elendighed, af Salzmann. Det kolde Veir varede til den
18. I denne Uge havde ofte ligget Sne paa de høieste Dalegaarde.
19. Atter varmt og godt Veir som forhen.
24. Planter som nu staae i fuld Blomster ere: 1) Trifolium prat. & rep., Spergula, Rhinanthus, Prunella, Lychnis cuculi og Jordnød, som tildeels ogsaa ere afblomstrede. 2) Klungr, hvid og rød, Epilobium ang. & mont., Sonchus alp. (i Haven), Arnica, Hieracium mur. & pal., Hypochoeris, Pyrethrum, Lapsana, Vicia, Orchis mac. & bif., Campanula, Ranunc. rep. 3) Følgende begynde at blomstre: Galeopsis, Spiræa, Solidago. Man finder allerede modne Blaabær. Ribsbærene skifte Farve.
26. Læst: Skotlands Historie af Walter Scott, oversat af Wiimh.
29. Læst Eugen Aram, af Bulwer.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Esaias Tegnér: «Axel», Kbh. 1837.
- «Sveriges stora Män», red. G. H. Mellin, hf. 1-68, Sth. 1840-49.
- M. de Cervantes Saavedra: «Don Quixote», 1-4, Kbh. 1829-31.
- H. C. Andersen: «Kun en Spillemand», 1-3, Kbh. 1836.
- «Svensk Anthologi», 1-3, Örebro 1840-41.
- «Nor­diske Oldsagn», ved A. G. Oehlenschlæger, Kbh. 1840.
- C. G. Salzmann: «Carl von Carlsby», 1-3, Kbh. 1797.
- Walter Scott: «En Bestefaders Fortællinger», 1-3, Kbh. 1837-39.  
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009