1837 januar-desember

Veir og Aaring
 
25. Jan. om Aftenen usædvanlig stærkt Nordlys, stundom over hele Himmelen, altid overordentlig flygtigt og med forunderligt Farvespil, afvekslende hvidt, gult, fiolet, og lange Stunder aldeles blodrødt, hvilket gav et sælsomt Gjenskin paa den høitliggende tilfrosne Sne. Nordlys med samme røde Farve bemærkedes ogsaa flere Gange senere, endog frem i April. I Palmehelgen (som indtraf 19. Marts) lagde et nyt dygtigt Snelag, hvorpaa fulgte klart og stadigt Veir med stærk Kulde i fire Uger, dog i den sidste Tid noget mildnet om Dagene af Solen.
 
15. Apr. Forandring. Tøveir. Efter to Ugers tøet Mark og mildt Veir fik vi Sne den 7., 8. og 9. Mai, der dog snart forsvandt. Første Halvdel af Mai meget koldt, sidste Halvdel varmt og særdeles ønskeligt Veir. Audivi Rallum 24. Mai & Cuculum 26. Mai. Formedelst den indtrufne Varme sidst i April tog jeg allerede d. 29. s. M. et balneum marinum, men blev siden ved Kulden afholdt længe fra et saadant.
 
Juni
Første halvanden Uge meget koldt. Siden nogen Varme. De sidste Dage af Maaneden og indtil 4. Juli atter koldt Veir.
 
Juli
De to mellemste Uger meget varmt.
 
August
Barsokugen meget kold. Sne langt ned i Fjeldene.
 
Sept
godt Veir fordetmeste.
 
Okt
den 11. en overmaade stærk Storm, som her paa Stedet oprev og nedbrød en stor Mængde Træer, samt tildeels rev paa Husene, og som andresteds skal have gjort megen Skade. Siden i to Uger Regn, Slud og Storm, d. 24. et lidet Snelag, som efter tre Dage borttøede igjen.
 
Nov
13. til 17. Usædvanlig stærk Kulde. Skodjefjorden fast tilfrossen. Et lidet Snelag. Aftnerne den 14. og 15. meget Nordlys, rødt og flygtigt.
 
Dec
Et særdeles herligt Juleveir. Bar Mark, lidt tælet, men myg ovenpaa, formedelst den meget milde Luft. Himmelen klar eller tildeels skyet.
 
 
Merknad Reidar Djupedal:
- Audivi Rallum] høyrt åkreskjera.
- rallus: åkreskjere.
- [Audivi] Cuculum] høyrt gauken.
- balneum marinum] sjøbad.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009