1835 januar-desember

Veir og Aaring[ope rom].
 
Andre Optegnelser for 1835. I Juli. En Reise til Ørsten. Den 31. Okt. Afreist fra Stoksund til Solnør i Selskab med Provst Thoresen. Toge Veien over Hareidseid, kom seent [om] Aftenen til Hesseberg. Følgende Dag, 1. Nov. (en Søndag) fremkommen ved Kl. 10. Særdeles godt Veir.
 
Læregjenstande i St oksund : Fordetmeste som forrige Aar, dertil Religion (Niemeyer), og Tydsk (Hjorts lille Gram., Grønbergs Lexikon, Wolffs Læsebog). Skrevet Uddrag af de to første Bøger og oversat noget af den sidste, desuden adskillige Optegnelser af Historien og Geografien. Paa Solnør i Nov. og Dec.: Optegnelser af Norges Historie efter Tidsfølgen. Blandinger begyndt. Fortsat med Tydsken. Oversat nogle faa Kapitler af C. Nepos.
 
Blandt Bøger som jeg har læst i Stoksund, foruden hvad der hører til førmeldte Læregjenstande, kan mærkes: Flere Bind af Baggesens Digte. "Neuestes Conversations Lexicon" af Wolff. Lindbergs Kirketidende. Grundtvigs Verdens- Histories 1. Deel. Bien. Morgenbladet. Landmandens Lykksalighed [!] af H. Bull, m. M.
 
-
 
Merknader Reidar Djupe dal:
- Afreist fra Stoksund] Jon R. Aasen fortalde meg (1951) at I. Aa. fór til Solnor med ei vedjakt som skulle dit med farm.
- A. H. Niemeyer: «Lærebog for de høiere Religionsclasser», Kbh. 1802 (3. utg. 1813).
- Peder Hjort: «Kortfattet tydsk Sproglære», Kbh. 1828.
- Bent Chr. Grønberg: «Tydsk-dansk og dansk-tydsk Haandordbog», 1-2, Kbh. 1824-26.
- Odin Wolff: «Tydsk Læsebog«, 4. utg., Kbh. 1818.
- Blandinger] ei samanhengande rekkje med oppteikningar, ekserpt o. 1. frå bøker og lesnad.
- O. L. B. Wolff: «Pfennig-Encyclopädie», 1-4, Lpz. 1834-37 (oppl. i BD 1, s. 415 er feil).
- H. Bull: «Om Landmandens Lyksalighed», prisdikt 1771.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009