1834 Optegnelser

Jan.
Frost og tryg Iis. I Midten godt Sneføre. I Slutn. Vestenvind og Sne. Betydeligt Murtfiskerie i Ørsten. "Quatuor anni tempora". Syg i Slutn. af Jan.
 
Febr.
Usædvanligt stormende og uroligt Veir. Den 18. en Storm, som beskadede flere Huse og kastede mangesteds af Tagene. De sidste Dage i Maaneden overmaade stor Havflod, saa at mange Nøste og Søhuse bleve beskadede og ødelagte; derhos især den 27. en saa forskrækkelig Storm at man fortalte om Huse, der bleve optagne fra Jorden og nedkastede paa et andet Sted, om Baade, der paa samme Maade bleve slagne i Stykker, og om hele Skovstrækninger der bleve nedbrudte. En stor Mængde Sild indkommen, men Fangsten forhindret ved Uveir.
 
Den 28. Juni, en Reise til Ørsten. Tilbage 3. Juli.
 
Læregjenstande 1834:
Historie (A. Kalls [Lærebog]). Geografie (Platous Lærebog, Gliemans Atlas). Norges Historie (Faye). Rethorik (Rosteds [Lærebog]). Latin (Brøders mindre Grammatikaf Hansen, siden den større ved Sverdrup). Skrevet Uddrag og Optegnelser af ovenstaaende, samt Glosebog til Brøders Grammatiker (fordetmeste efter Nucleus latinitatis). Oversat Bugges latinskeLæsebog og nogle Kapitler af Justin. Fuldendt "Aarstiderne" (i Januar). Derhos en Hoben Sange, hvoriblandt "Sommernatten" og "Ved en Vens Død", m. mange flere.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Abr. Kall: «Almindelig Verdenshistorie», Kbh. 1817.
- Theodor Gliemann: «Haand-Atlas», Kbh. 1819 (3. utg. 1830).
- Andreas Faye: «Norges Historie», Chra. 1831 (2. utg. 1834)
- Georg Sverdrup: «Praktisk latinsk Grammatik», Chra. 1827.
- Nucleus latinitatis] visstnok etter Hans Gram, ei mykje nytta ordbok (Kbh. 1722).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009