1832 Optegnelser

Januar, Febr. og Marts (samt April)
Et saare mildt og behageligt Veir med bar Mark, hvilket kun blev afbrudt ved en stærk Regn den  15. Jan. Storm og Hagl den 28. og 29. Jan. Snefald den 19. Marts, samt et do den 23. s. [M.], hvilket dog den 28. var aftøet. 9. Jan. Reist til Brunegote. 10. Marts hjem fra Nupen. 19. s. [M.] til Myklebust. Sildefisket faldt til sidst i Febr. men blev kun maadeligt. April, 2. Stærk Regn og Storm. Derefter atter ligesom før et udmærket skjønt og behageligt Veir. Midt i April var, ogsaa paa de høieste Dalegaarde, f. Ex. Kolaasen, Hæggeløvet udskudt, og Seljen i fulde Blomster, besøgte af en stor Mængde Humler, ligesom Engmarken var grøn og fremviste Bladene af adskillige Planter. Fra 18. til 30. Hjemme under Paaskehelgen og Pløiningen. 1. Mai. Reist til Aarsæteren.
 
Mai
Efter Pløiningen lagdes et Snelag den 3.Maisom blev liggende til den 13., under uroligt og haardt Veir. Stærk Foermangel i Dalene. Merkurs Gang forbi Solen kunde ei iagttages formedelst tyk og snefuld Himmel. (Den 5. I Føldalen.) Mai og Juni. Fra 14. Maitil 23. Juni. Tørt Veir og Solskin, men ingen Hede. 28. Juni. Koldt og Snefald i Fjeldene.
 
Juli, Aug. og Sept
Vaadt og umildt Veir. Blot enkelte Tørringsdage imellem, saa at dog Høet ikke raadnede. 13. Juli hjem fra Nupen. 12. Aug. Ved Provstevisitats i Volden og katekiserede der førstegang. 6. Sept. Frøs Kornet i Dalene. Kornet maatte tilsidst i Maaneden skjæres for det meste umodent, og tillige groede det i Hæsen formedelst det vedholdende Regn.
 
Okt
Første Uge Vind og Tørring. Kornet for det meste indbjerget. 6. Okt. Stærk Storm, der sommesteds rev paa Tagene og nedbrød Hæsene, hvor disse endnu stode og ei vare vel forsynede. 9. til Myklebust. 16. stærk Regn.
 
Nov
Første Uge, lidt Snefald, der straks optøede. Siden til Midten af Dec. bar Mark og meget behageligt Veir. Den 13. Nov. Natten forud, meget store og usædvanlige Luftsyn. Ei blot forfærdelige Veirlys (Lyn), men ogsaa store svævende Ildkugler som stundom bemærkedes at briste med stærke Knald. Nogle af disse vare, efter troværdige Mænds Sigende, saa store at see til som Solen, og oplyste Mark og Egn i en vid Strækning. Veirlys vare ellers meget hyppige denne Høst.
 
Dec
15. og fremdeles. Stærk Frost. 21. Hjem fra Brækken. 25. Ildebranden i Dimnesund indtruffen. Julen. Næsten ganske sneløst, og derfor særdeles mildt Veir.
 
-
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009