Sophus Bugge, [august 1893]

Hr. Ivar Aasen. Om jeg end er sent ude, vil jeg bede Dem om Lov til at være med i den Flok, som bringer Dem, nu da De er otti Aar gammel, Tak og Lykønskning.
 
Jeg har ingen Ret til her at udtale mig om, hvad De har været for vort Fædreland, men jeg vil gjærne sige Dem, hvad De har været for mig personlig.
 
Deres Skrifter om norsk Sprog har lige fra min Ungdom af hørt til min kjæreste Læsning. Disse Skrifter har været mine trofasteste Veiledere og mine bedste Læremestre; de har for mig været uopnaaelige Mønstre paa klar, jævn og naturlig Fremstilling. Jeg tillader mig nu at bringe Dem min ærbødige Tak for alt det, jeg har lært af Dem, og for al den Glæde, jeg har havt af Deres Skrifter.
 
Jeg vil ønske, at den Glæde, De ved Deres Skrifter har skjænket Andre, maa virke tilbage paa Dem, saa De maa føle Dem glad og tilfreds nu i Deres Alderdom. Jeg ønsker, at De maa leve endnu mange Aar med god Helbred.
 
Deres taknemlige
Sophus Bugge.  
 
-
Brev nr. 32, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009