Jon Flatabø, 24.8.1893

Til Herr Riksstipendiat

Ivar Aasen!

Dar vantar meg 5 kr. paa den ljota Husleigo – uff! No veit eg ingi onnor Raad enn bidja Dykk auka Dykkar tilgodehavande med somykji. Liv heil og sæl alle alle Dagar, liksom eg fyre meg av heilt Hjarta takkar Dykk fyre alle gode Dagar, I hev levd fyre Noreg, 19 Dagar yver 80 Aar!

 

Med høgste Vyrdnad

dykkar

Jon Flatabø

 

Kra.

24.8.93

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]