Fredrik Størmer, [august 1893]

Den, som ikkje hev Vyrdnad for sit Maal
hev ikkje Vyrdnad for seg sjølv.
At det norske Folk no er vaknat til Æreskjensla
hev me deg at takka for.
F. S.
 
-
Brev nr. 33, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg i Aasenmuseet i Ørsta.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009