Kristian A. Winter-Hjelm, 1.6.1882

Herr Ivar Aasen. Jeg tillader mig at forene mig med hr. Cammermeyer i en bøn til Dem om dennegang ikke at negte os Deres portræt til Norsk Lyrik. De vil jo nu have seet, at portrætterne udføres ypperligt, så fra den side set har De intet at frygte for. Desuden har jeg fåt mange anmodninger om i et nyt oplag at "levere Ivar Aasens portræt". De er populær, man læser Dem, men man vil også se Dem. Tusener her i landet, som kjender Deres digtning, vil også se Deres billede, og oprigtig talt synes jeg ikke, at der længere kan være nogen gyldig grund for Dem til ikke at ville imødekomme dette ønske. Når jeg skal få lov til at være lidt egoistisk, så må jeg også anføre, at det er min overbevisning, at afsætningen af bogen vil have adskilligt godt af at bringe et billede af Dem; thi da der ikke er noget andet sådant portræt at få, og så mange ønsker at have det, er det en selvfølge, at man da så meget heller kjøber sig en Norsk Lyrik.
 
Vær nu så venlig ikke at skuffe os denne gang; De ved, at De kommer i godt selskab, og De gjør mig og hr. Cammermeyer en stor tjeneste, som ikke kan være Dem byrdefuld. I det sikre håb, at De vil imødekomme vort ønske tegner Deres med høiagtelse
 
ærbødige K. A. Winter - Hjelm.
 
Kristiania 1. Juni 1882.
P.S. Vilde De ikke også lade os få Deres autograf at sætte under billedet?
 
-
Brev nr. 25, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009