Det Norske Samlaget, 14.2.1880

Kristiania 14de Febr. 1880

 

Frå Det Norske Samlaget

 

Då dei Herrar Blix, Ross og Berner vil hava ei onnor Form fyr Søknaden til Storthinget, er eg so fri å beda dykk møta i Statsrevisionen i Ettermiddag, Berners Kontor, kl 6 ½ fyr å dryfta Saki.

 

Med vyrdnad

Andr. Hølås

 

[Nedst på arket]

Hr. Ivar Aasen

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]