Andreas Hølaas, 26.2.1880

Christiania, den 26te Febr. 1880

 

Vil De være saa god at lade Overbringeren få deres Expl. af Erica vulgaris i Herbariet.

Ærbødigst

Andr. Hølaas

 

[Nedst på arket]

Hr Ivar Aasen

 

[Trykt på brevark]

P.A. Lie

Juveleer

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]