Paul Botten Hansen, 17.7.1855

Høistærede! Indlagt sendes Dem den omtalte Oversættelse (skrevet saa tydeligt jeg formaar) til behagentlig afsendelse til Hr. Zetterquist, forsaavidt De dertil skulde finde den skikket.

 

Chra. 17de Juli 1855

 

Paul B Hansen

 

Utanpå:

S.T.

Hr. Sprogforsker Ivar Aasen.

Christiania.

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]