P. Chr. Asbjørnsen, 1850-åra

Høistærede.
 
Vil De bevise mig den Tjeneste at gjennemlæse Fortsættelsen som jeg herved er saa fri at sende Dem? Da jeg tvivler om jeg gaar til Byen i Dag sender jeg det ved dette Bud, som nu tilbyder sig, uden at jeg har faaet Tid at see igjennem de 3 sidste Ark, hvorfor der rimeligviis i disse findes flere Skjødesløshedsfeil.
 
Venskabeligst og forbindtligst Deres
P. Chr. Asbjørnsen.  
 
-
Brev nr. 5, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009