Feilberg og Landmark, 20.3.1852

S.T

Herr Ivar Aasen

 

Ved den sidste Afregnings Aflæggelse den 29. Mai 1850 havde vi i Behold

109 Grammatiker paa Trykpapir a Netto 54 s = 49Sp 0 s

og 14 -- do – paa Skrivpapir a Netto 63 s = 7. 42. = 56 Sp 48s.

 

Den nuværende Beholdning er

10 Grammatik paa Trykpapir a Netto 54 s = 4 Sp 60 s

og 14 --- Do -- pa Skrivepapir a Netto 63 s = 7. 42 = 11. 102.

 

der er altsaa solgt 99 Expl. paa Trykpapir a Netto 54 s, der udgjør 44 Sp 66 s

 

Ved sidste Afregning fik De tilgode 89 Sp 72 s,

hvorpaa vi den 30. Mai betalte contant 50 "

der resterede altsaa 39. 72

Tilsammen 84 Sp 18 s

 

Ifølge vedlagte Regning har De faaet Bøger til Beløb 6 – 114 –

Deres endelige Tilgodehavende bliver altsaa 77 Spd 24 s,

der mod Qvittering udbetales Dem af Budet.

Vi ere saa frie at anmode Dem om at opgive os hvormange Trykpapirs og Skrivpapirs Exempl. af Ordbogden der blev sendt til Videnskabernes Selskab i Trondhjem, samt hvormange Expl. De modtog til Dem selv og Andre, vi skulde nemlig nu aflægge Regnskab, og vilde gjerne være conform med Dem. Som De seer er Grammatiken nesten udsolgt.

 

Med sand Agtelse

ærb. og forbindtl

Feilberg & Landmark

 

Christiania 20 Marts 1852

 

[Utanpå]

ST.

Hr Ivar Aasen

Christiania

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]