Feilberg og Landmark, 19.4.1853

S.T.
Hr I. Aasen.
Ifølge Aftalen tager vi os hermed den Frihed at fremsende vort Tilbud for Overtagelsen af Forlaget af Deres Dialect-Skisser. Mod et Format af Størrelse som Deres norske Folkesprogs Grammatik ville vi give 6 Sp, og mod et Format som Alexanders Saga 5 Sp i Honorar for trykt 16-sidigt Ark. Med Hensyn til Oplagets Størrelse forbeholder vi os fri Raadighed. – Saafremt De gaaer ind paa dette Tilbud, er det af Vigtighed at vi snart erholde Deres ærede Brev, hvis Bogen skal kunne blive ferdig inden den af Dem satte yderste Termin.
Med sand Agtelse
ærbødigst
Feilberg & Landmark
Christiania 19. April 1853
Utanpå
S.T.
Hrr I. Aasen
Christiania
Storg. No 6.

S.T.

 

Hr I. Aasen.

 

Ifølge Aftalen tager vi os hermed den Frihed at fremsende vort Tilbud for Overtagelsen af Forlaget af Deres Dialect-Skisser. Mod et Format af Størrelse som Deres norske Folkesprogs Grammatik ville vi give 6 Sp, og mod et Format som Alexanders Saga 5 Sp i Honorar for trykt 16-sidigt Ark. Med Hensyn til Oplagets Størrelse forbeholder vi os fri Raadighed. – Saafremt De gaaer ind paa dette Tilbud, er det af Vigtighed at vi snart erholde Deres ærede Brev, hvis Bogen skal kunne blive ferdig inden den af Dem satte yderste Termin.

 

Med sand Agtelse

ærbødigst

Feilberg & Landmark

 

Christiania 19. April 1853

 

[Utanpå]

S.T.

Hrr I. Aasen

Christiania

Storg. No 6.

 

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]