Chr. Grøndahl, august 1854

S.T. Herr I. Aasen

 

Debet til Chr. Grøndahl

 

1854 August

 

For trykt: En Liden Læsebog i Gammel Norsk.

3 Ark i 8vo med 500 Exemplarer; for Trykning og Papiir. .... 25 Spd 96 s.

 

Christiania 13de Septbr. 1854

 

Betalt

Chr. Grøndahl

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]