A. Schavland, 14.8.1838

14 Aug 1838

 

S.T.

Hr Privatlærer I. Aasen!

 

Jeg ønsker at faae en Skomager, der nok skal boe paa Tøsse, og som jeg kun kjender under Benævnelsen "Knakke-Knud", herhid med det første, og til den Ende sendte jeg Overbringeren heraf, en Søn af en af mine skydspligtige Leilændinge, til Tøsse for at hidbestille Manden. Men for det Tilfælde, at han ikke fik fat paa ham, har jeg paalagt Budet, at tilbringe Dem dette Brev, hvorved jeg bruger dem Frihed at anmode Dem om, at De, saafremt det uden Uleilighed kunde skee, ville lade bemeldete Skomager vide, at jeg ønsker at faae ham herind i Arbeide i etpar Uger, og at han, ifald han dertil er villig, maatte komme i denne Uge eller i al Fald snarest muligt, samt at han maatte see til at faae givet mig Underretning, om han kommer og omtrent naar. Med Postføreren fra Amdam gives to gange ugentlig Anledning for ham til at fremkomme. –

Ville De og være saa god at medgive Overbringeren heraf etpar Ord til mig, hvoraf jeg kunde see, at han har tigtig frembragt Brevet. –

Vær saa god at hilse Hr Captain Daae og Familie meget forbindtligst. –

Hav mig undskyldt for den Uleilighed, som jeg igjen herved paafører dem. –

 

Slyngstad d. 14de August 1838

Deres forbundne

A. Schavland

 

[Utanpå]

S.T.

Hr. Privatlærer Iver Aasen

Solnør

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]