Bortkomne brev

 
Liste over brev frå Ivar Aasen som er komne bort eller som no ikkje er å finna.
 
(Datoen i parentes viser til brev som Aasen har fått, og der tidlegare brev frå Aasen er nemnde. Talet viser til brevnummer i denne utgåva der Aasens brev er omtala i merknadene.)
 
1.
[1826]
Ola Ryste
[1826]
2.
[1829?]
Berte Kanutte Aarflot
[1829?]
3.
[1829?]
Karl Rasmusson Hovden
[1829?]
4.
14.3.1830
Sivert B. Aarflot
(2. 4.1830, sjå Br. nr. 12)
5.
[1832]
Sjur Larson Koppen
(20.8.1832)
6.
5.1.1833
Sivert R. Aarflot
(12.2.1833, sjå Br. nr 12)
7.
24.4.1833
Sivert R. Aarflot
(13.5.1833, sjå Br. nr. 12)
8.
21.6.1833
Hans Conrad Thoresen
(sjå Br. nr. 4)
9.
22.9.1833
Rasmus Fagerhol
(okt. 1833, sjå Br. nr. 12)
10.
22.9.1833
Sivert R. Aarflot
(11.10 og 19.10.1833,
sjå Br. nr. 13)
11.
14.2.1834
Sivert R. Aarflot
(9.3.1834, sjå Br. nr. 12)
12.
22.10.1835
Sivert R. Aarflot
(5.11.1835 (sjå Br. nr 20)
13.
12.7.1835
Sivert R. Aarflot
(17.12.1835, sjå Br. nr. 24)
14.
27.2.1836
Maurits R. Aarflot
(21.5.1837, jfr elles Br. nr, 25)
15.
20.7.1837
Maurits R. Aarflot
(29.7.1837)
16.
3.9.1837
Maurits R. Aarflot
(11.9.1837)
17.
[1838]
Maurits R. Aarflot
(29.4.1838)
18.
12.5.1838
Maurits R. Aarflot
(3.6.1838)
19.
28.6.1838
Maurits R. Aarflot
(11.7.1838
20.
1839 [fyrst på året]
Maurits R. Aarflot
(6.4.1839)
21.
14.6.1839
Maurits R. Aarflot
(17.6.1839)
22.
6.7.1839
Maurits R. Aarflot
(5.11.1839)
23.
18.10.1839
Maurits R. Aarflot
(5.11.1839)
24.
7.11.1839
Maurits R. Aarflot
(3.6. og 15.7.1840)
[Vedlagt ligg "et meget beskjedent Stykke om Intet".]
25.
[1840]
Rasmus Fagerhol
(17.5.1840)
26.
13.8.1841
Rasmus Fagerhol
(15.9.1841)
27.
7.9.1841
Maurits R. Aarflot
(19.12.1841 og 19.1.1842,
sjå Br. nr. 40)
28.
30.12.1841
Maurits R. Aarflot
(19.1. og 9.2.1842, sjå Br. nr. 40)
29.
26.7.1842
Maurits R. Aarflot
(11.8.1842, sjå Br. nr. 40)
30.
8.11.1842
Martinus Larsen
(Lærdal, 14.12.1842)
31.
1843, [febr.]
Postopnaren i Lavik
(sjå Br. nr. 46)
32.
3.6.1843
Nils Alstrup
(sjå Br. nr. 49og
33.
12.6.1843 (el.13.)
Nils Alstrup
(sjå Br. nr. 59)
34.
8.5.1844
Henrik O. Johnsen
(sjå Br. nr. 65)
35.
11.2.1847
Jon Neergaard
(sendt med Lars P. Ringdal)
36.
21.3.1848.
Conrad Nicolai Schwach
(6.4.1848, sjå Br. nr. 105)
37.
24.31848
Vitskapsselskapet, kvittering
(sjå Br. nr. 105)
38.
26.4.1852
Hans Velle
(Sjå Br. nr. 157)
39.
28.3.1878
"Anbefaling for H. Brekken"
 
40.
10.7.1884
"Svar paa en Seddel fra
[Georg Kristian] Parmann"   
 
 
Merknad: I lista til Djupedal står eitt av breva utan nummer, slik at den lista berre går til 39.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009