420 Søren Julius Jensen, 20.8.1884

Til Hr. Jul. Jensen (Kjøbmand).
 
Om Navnet Markenrud (el lerMartnarud) finder jeg ingen Besked i Skrifterne fra den Tid, da man endnu skrev ægte selvstændig norsk; derimod finder jeg fra en senere Tid noget, som vistnok her maa komme i Betragtning.
 
I ottende Bind af den store Brevsamling som kaldes Dipl. Norv. findes nogle Breve fra Tiden næst efter 1540, hvoraf man seer, at Høvedsmanden paa Agershuus Peder Hanson (Litle) i den Tid holdt paa at kjøbe sammen en heel Deel Jordegods paa Vestfold. I et af disse Breve, som er fra 1545 (Dipl. N. VIII, 830), hedder det, at Engelbrekt Amundson paa Grindenæs har solgt til P. Hanson "en ødegord hedder Sandvig udi Hogssogn, liggendes emellom Eid och Matmalrudt". Det sidste er vistnok meget forvansket, men antages af Udgiverne (Unger og Huitfeldt) for at være "Martnerud".
 
Et andet Brev fra 1546 (Dipl. VIII, 835) synes derimod at give bedre Besked. Dette Brev kundgjør, at Rolf Sæbjørnson har solgt til Høvedsmand Peder Hanson "en ødegord som heder Markmanderud" og "ligger i Hoffssogn paa Vestfollen vid Eggersvand". I dette Brev staar Navnet 5 Gange og hver Gang skrevet ligedan; paa en Udskrift har desuden staaet "Markmannerud". Dette er af Udgiverne antaget for at være "Martnerud" i Haugs Sogn paa Eker.
 
Den gamle Form af Navnet maa altsaa have været Markmannarud, og dette kunde i Tale let overgaae til Marknarud o. s. v. Det synes egentlig at betyde "Skovmændenes Rydning", altsaa en Plads som er ryddet af Folk fra et Sted som hedte Mork (Mark, Marker), d. e. Skoven eller Skovmarken.
 
Kristiania d. 20. August 84.
 
I. A.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. - Brevsamling < Brevbog [/samling/ er skrive til, over -bog] - Høvedsmanden [etc.] ~ [i m.:] /den daværende/ - /derimod/ - /i Haugs .... Eker./
 
- Den 18. aug. 1884 spør S. J. J. (adresse Olaf Ryes plass, Oslo) etter tyding og rett skrivemåte for namnet på fedregarden hans, «Markenrud», som òg vert skrive «Marknerud» og for det meste vert uttala «Martnarud» (ligg på grensa mellom Hof og Eiker). På fylkeskartet står «Martnerud». «Tror De navnet stammer fra «Mark» (der jo betyder grændse) eller «Marknad».
 
- Den 20. aug. 1884 takkar S. J. J. for opplysningane.
 
- Søren Julius Jensen (f. 1857), frå Sandefjord, kjøpmann i Oslo.
 
- Markenrud] sjå NG bd. VI, s. 50.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009