418 Kyrkjedepartementet, 14.6.1884

Undertegnede finder ogsaa, at dette Arbeide er udført med megen Dygtighed, og at de norske Ord og Udtryk ere valgte med megen Omhu.
 
Kristiania 14. Juni 1884.
 
I. Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Prenta etter «Evangeliet etter Lukas», Kra. 1884, [s. 4] (oppattprenta ved Peder Sivertsen (Hovdan) i SS 1913, s. 382). Der er òg prenta fråsegner frå E. Blix 12. juni 1884, og C. R. Unger 13. juni s. å. Av dette brevet har eg ikkje funne kladd.
 
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009