387 Ivar Ivarson Melset, 28.5.1881

Til Ivar Melseth.
 
Efter at jeg nu har modtaget dit sidste Brev, maa jeg da skrive nogle Ord til Svar derpaa, idet jeg med det samme sender dig de Penge, som forhen ere omtalte. Efter hvad jeg nu kan see, var det rigtig godt og heldigt, at du fik Leilighed til at kj øbeG aarden;thi det maa dog være en god Ting at eie det Stykke Jord, som man skal arbeide paa. Ellers var det mig ogsaa kjært, at jeg nu fik vide noget om d inFamilie; og jeg kunde maaskee ønske at høre lidt mere derom, f. Ex. om du har flere Børn end de to omtalte; men dette er nu bare af Nysgjerrighed, da det ikke er noget, som er nødvendigt for mig at vide.
 
Den Sygdom, som jeg talte om i mit forrige Brev, var ikke andet end en stærk Forkjølelse, som snart gik over igjen. Ellers har jeg nu alt ifra Ungdommen ofte været sygelig af et eller andet Tilfælde, saasom i Maven eller for Brystet eller paa andre Maader; men lykkeligviis har det altid gaaet over, saa at det ikke er kommet til nogen alvorlig Sygdom. Og saa er jeg da heller ikke saa gammel endda; jeg var nemlig meget yngre end mine Søskende, saa at endog min nærmeste Broder Syver er 7 Aar ældre, og din Moder var allerede over 20 Aar gammel, da jeg var født.
 
Jeg sender hermed 100 dl. og ønsker at det maa komme til god Hjælp. Hvis det skulde blive nødvendigt, kunde der maaskee senere blive Raad til lidt mere; men dette faar da staae hen til en senere Leilighed. Imidlertid ønsker jeg, at du vilde skrive mig til og lade mig vide om disse Penge ere rigtig fremkomne.
 
Kr. den 28de Mai 1881.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. - /med det .... dig/ ~ [hkl ÷] - /var/ ~ - /fik .... noget om d./ ~ [hkl ÷] - /forrige/ ~ - /eller .... Maader/ - /god/ - /og lade mig vide/ ~
 
- I. I. M. fortel i brev 25. nov. 1882 om borna sine, Ivrina Nilsina, Ivar og Karen (som nett er konfirmert). Garden har han enno ikkje fått kjøpa. Den 27. jan. 1883 bed han I. Aa. om hjelp i eit handelsærend. Den 20. jan. 1885 fortel han at garden har han framleis ikkje fått kjøpa, og den 27. april 1889 at sonen Ivar skal gifta seg med Olina Olsdtr. Nedre Søvik, frå Ørskog, og nemner elles ymse private ærend.
 
- I brev til J. Chr. Johnsen, 24. nov. 1890 [brevet ligg saman med I. I. M.s brev til I. Aa.] bed I. I. M. han røkja etter korleis det står til med I. Aa. då han ikkje har skrive svar på dei brev han har sendt til honom.
 
- Ivar Ivarson Melset (f. ca. 1835-1911), gift 1857 med Olava Martinsdtr. Melset (d. 1880), hadde borna: 1) Ivrina Nilsina (f. ca. 1862) gift 1890 med Ola Kristenson Fauske (el. Fauskehagen) som vart buande på Melset. 2) Ivar Martinus Andreas (1865-1931), gift 1889 med Olina Olsdtr. Søvik, og dei vart buande på Nedre-Søvik. 3) Karen (f. 1867), gift 1889 med Nikolai Tandstad (1864-1934) frå Sykkylven.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009