384 Ernest Glaeser & Co., 30.4.1881

Til Glaeser & Comp., Paris.
 
Jeg beklager, at jeg ikke kan skrive Fransk, men imidlertid maa jeg dog indsende nogen Bemærkninger angaaende den mig foreviiste Artikel af Biographie des Contemporains.
 
Det biographiske Stykke (fra L. 2 til L. 10) kunde blive mere korrect efter følgende Oplysninger: - Jeg har nydt privat Underviisning, men ikke studeret ved nogen Skole. En liden Afhandling, som jeg havde skrevet om Dialecten i min Fødeegn (Søndmøre), gav Anledning til at det norske Videnskabers Selskab i Trondhjem tilbød mig en Understøttelse til at undersøge flere Dialecter og skrive en Grammatik og en Ordbog derover. Efterat dette Arbeide var færdigt, har jeg fra 1851, med Storthingets Bevilling, havt Stipendium af Staten til at fortsætte Undersøgelsen af Landets Sprog.
 
Fra 1852 Medlem af det norske Videnskabs Selskab i Trondhjem. (Ikke Christiania).
 
Ved det andet Stykke (om de udkomne Skrifter) har jeg kun at anmærke, at det sidste Aarstal (1865) er feilagtigt; den norske Ordbog udkom i 1873.
 
Chr. den 30te April 1881.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- I trykt formularbrev som samstundes er tingarinnbyding, vert mottakaren beden om å korrigera og fylla ut eit vedlagt korrekturavtrykk av hans biografi som skal vera med i eit verk med titelen «Biographie des Contemporains, redigé par une société de gens de lettres», og utgjeve av «Glaeser & Cie», adr. 3 Place Vintimille, Paris. Dette verket skal supplera eit biografisk leksikon som før er utkome, «Biographie nationale des Contemporains», hovudredaktør Ernest Glaeser.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009