382 Det Norske Samlaget,30.3.1881

Til det norske Samlaget.
 
Til Spørgsmaalet om hvilken Hjælp jeg kunde love til Forsøget paa en Oversættelse af det nye Testamente i det norske Landsmaal, maa jeg herved svare, at jeg nærmest havde tænkt at hjælpe til med Raad eller Vink angaaende den norske Sprogform og den norske Udtryksmaade, og at jeg fornemmelig vilde søge at virke til, at Texten kunde gives i en værdig og velklingende Stiil og ikke lempes for meget efter en skjødesløs og forfusket Hverdagstale .
 
Kr. den 30te Marts 1881.
 
I. A.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd, og eit utkast.
 
- Sjå elles Br. nr. 378 og Br. nr. 413 med merknader.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009