379 Ekspedisjonen for Fedraheimen, 19.2.1881

Til Fedraheimens Expedition.
Fredrikstad.
 
Herved oversendes Betalingen for første Halvaar 1881 med 2 Kr. 20.
 
Kr. 19de Febr. 1881.  
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Kladd, omframt eit utkast.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009