363 Avslag på eit tiggarbrev, 1.10.1879

Og efter et nyt Brev samme Dag: Der falder mig ikke beleiligt nu at laane noget ud, da jeg i de sidste Tider har tabt mange Penge ved Udlaan.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. Namnet på mottakaren utelate. Det var ein mann som I. Aa. elles aldri hadde hatt noko samband med. [Same mottakar som Br. nr. 362.]
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009