347 Ivar Hole, 15.6.1878

Til Ivar Hole (Sunnelven).
 
Den omspurgte Afhandling om norske Navne var engang indført i Tidsskriftet Folkevennen for 1854, og derefter fulgte da et Navneregister i Aargangen for 1855. Disse Stykker ere siden blevne omarbeidede til en Bog for sig selv; men denne Bog er endnu ikke udkommen.
 
Kr. den 15de Juni 1878.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- Den 27. mai 1878 spør I. H. om I. Aa. kan hjelpa han med å få tak i «et lidet skrift om norske folkenavne» som han har høyrt gjete at I. Aa. har gjeve ut.
 
- Ivar Andreas Amundson Hole (1848-1887) frå Sunnylven, eks. frå Stord Lærarskule 1867, og s. å. lærar og klokkar i Hornindal.
 
- Sonen, Nils Hole, fortel at han kjenner ikkje til brevet frå I. Aa., men at faren i 1881 vitja I. Aa. i Oslo.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009