327 Melding til Peter Tidemand Malling, 19.2.1874

Jeg skal komme.
I. Aasen  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Påskrift på eit brev frå P. T. Mailing, 19. febr. 1874, som fortel at han har «en Klat Penge» til I. Aa., og bed honom koma ned i prenteverket.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009