264 Påskrift i "Norsk Grammatik", 7.7.1864

Til Hr. Prof. C. Säve
med Høiagtelse
fra Forfatteren.
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Påskrift i eit ekspl. av NG i Göteborgs Stadsbibliotek.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009