118 Det norske Studentersamfund, 16.05.1849

I Anledning af den modtagne Indbydelse til Stud entersamf undets Lag imorgen, maa jeg herved underrette den ærede Direction om at jeg paa Grund af en forhen fattet Bestemmelse ikke har Leilighed til at indfinde mig.
 
Jeg maa saaledes bede mig undskyldt, idet jeg ellers forbindtligst takker for Indbydelsen som jeg under andre Omstændigheder med Fornøielse skulde have modtaget.
 
Chra. den 16 Mai 1849.
Ærbødigst
[Ivar Aasen.]
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal :
Kladd (på baksida av K 3 til Br. nr. 117). /skulde/ ~ {vilde}
 
- I brev frå Studentsamfunnet. 14. mai 1849, underskrive av formannen, Joh. Friis, heiter det: «Undertegnede har den Ære paa Bestyrelsen for Studentersamfundets Vegne at indbyde Dem til Samfundets Lag den syttende Mai.»
 
Dagboka melder elles ikkje om nokon serleg avtale denne dagen. Jfr. merknad til Br. nr. 100.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008