103 Vitskapsselskapet, 23.11.1847

At Dir. Skr. til mig af 8de d. med indlagde 100 Spd. er af mig modtaget, tilstaaes herved.
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Avskrift i Kopibok nr. 41.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008