064 Theodor Frederik v. Schlanbusch, 4.7.1844

Til Postaabner Slanbusch paa Voss.
 
Ved min Afreise fra Voss lovede jeg, at jeg ved nogle Linier skulde underrette Dem om mit Opholdssted i Hardanger, for at dette kunde være Dem bekjendt ifald noget Brev til mig skulde indløbe. Opfyldelsen af dette Løfte er imidlertid bleven opsat indtil nu, deels fordi mine Opholdssteder have været forskjellige, og jeg sædvanlig har været langt borte fra Postaabnerierne, deels ogsaa fordi jeg holdt mig nogenlunde vis paa; at intet Brev til mig vilde ankomme efter min Afreise fra Vangen. Skulde dette imidlertid have været Tilfældet[,] maa jeg bede om Undskyldning for min lange Udeblivelse med den belovede Underretning, idet jeg derhos opgiver mit nuværende Opholdssted, som er Skaanevigssøen  o. s. v. Jeg skylder derhos at bruge denne Leilighed til oprigtigst at takke Dem for den særdeles Velvillie som De viste mig under mit Ophold paa Vossevangen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd (saman med kladdar til Br. nr. 61, Br. nr. 62Br. nr. 63 og Br. nr.65).
 
Theodor Frederik von Schlanbusch (18051882) gjestgjevar (frå 1833), landhandlar og postopnar på Vossevangen.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008