010 Rettleiing om skuletilfanget, juli 1833

Rettleiing om skuletilfanget i Ivar Aasens skulekrins, juli 1833.
 
Til Efterretning for den, der fremdeles skal bestyre Skolen i Ørstens 2det nye Skoledistrict, leverer jeg her denne Fortegnelse paa de Skoleholderiet tilhørende Bøger, hvilke jeg har havt ihænde.
 
1) 1 Bibel. NB. Denne er indlagt i Forvaring hos Peder Pedersen Moe, junior.
2) 4 Grøgaards Læsebøger. 2 af disse forefindes ogsaa i Districtet. En er hos Knud Møchlebust, som laante den til sin Datter, der da var Confirmant. Den Anden er hos Lars Myklebust, hvis Broder da var Confirmant.
3) 2 Stykker "Udvalg af Psalmer".
4) 1 Skoleprotocoll.
5) 1 Extractprotocoll.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Serskild avskrift ved I. Aa.
 
I. Aa. hadde skule på desse gar­dane: Myklebust, Øy, Kolås, Årsæter, Langstøyl, Fyldal, Rebbestad, Barstad, Brude­voll, Brungot, Brekke, Mo, Engeset, Nupen.
 
 Peder Pedersen Mo (17991869) son av P. Pedersen Mo (17561833).
 
 Hans Jakob Grøgaard (17641836) gav ut «Læsebog for Børn, især i Omgangsskoledistrikterne», Chra. 1816. Denne kom ut i mange opplag (13. opplag 1848).
 
- Knut Pålson Myklebust (i Ørsta, gard nr. 29, br. nr. 4, skøyte 1807) hadde i 183233 to born i skulen, Pål 12 år, og Paulina 14 1/ 2 (det var ho som skulle lesa for presten).
 
 Lars Nilson Myklebust (i Ørsta, gard nr. 29, br. nr. 2, skøyte 1832). Broren heitte Nils (i 1832 var han 14 år gl.).
 
 Udvalg] venteleg «Udvalg af Psalmer, fornemmeligen efter Kingos og Guldbergs Psalmebøger, ved Erik Nic. Saxild», Chra. 1819 (2dre «forandrede og forøgede Udgave», Chra. 1839).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008