Viljen til språk (2006)

Utstillinga "Viljen til språk" med undertittelen "Mange røyster — felles mål" blei laga til Noregs Mållag sitt hundreårsjubileum i 2006.

Undertittelen er mottoet for mållagsjubileet, hovudtittelen er henta frå oversynsverket over nynorsk kulturhistorie som Ottar Grepstad gav ut i høve jubileumsåret. Utstillinga viser korleis nynorskbrukarane blei synlege og
Viljen til språk (2006)
Plansje frå utstillinga.
 nynorsken blei teken i bruk i det hundreåret Noregs Mållag har vore i arbeid.
 
Utstillinga blei opna 29. januar 2006 i Aasen-tunet og 4. februar i Oslo, og er ei vandreutstilling som i 2006 blei vist i fleire kommunar i heile landet.


Gå til skjema for å tinge utstillinga!