Snakk om språk
Malin Aakre og Richard Olsen snakkar om språk med 10. klassingarFoto: HumbersetFOTO

Snakk om språk

Eit formidlingstilbod for ungdomstrinnet der målet er å skape undring over språk og språkval ein gjer.

«Snakk om språk» er eit scenisk formidlingstilbod for ungdomstrinnet der dei norske dialektane og det norske skriftspråket er tema. Saman med elevane skapar utøvarane refleksjonar kring språk, dialekt og det å vere språkbrukar, og gjer elevane bevisste på at språkleg mangfald er ein ressurs! Språk heng saman med identitet og det er viktig at ungdom er bevisste dei språkvala ein gjer.

Framsyninga er ikkje eit misjonsprosjekt som vil ha alle elevar til å snakke dialekt og skrive nynorsk. Målet er å dele kunnskap og skape undring og engasjement rundt det språklege mangfaldet vi lever i og språkval ein gjer. Elevane blir invitert inn i samtalen der dei kjem inn på eigne haldningar til språk og dialektbruk. Dei diskuterer språkhistorie, skriftspråksituasjonen, språkendringar, språk og makt og språkleg vane.

Kontakt formidlar Ida Karin Aarflot Kornberg for meir informasjon eller for å gjere avtale:

ida.kornberg@aasentunet.no 
70 04 75 81