Besøk oss

Opningstider og prisar

Opningstider

Ta gjerne kontakt på post@nynorsk.no eller 56 52 70 70 om du har ei gruppe som vil avtale besøk.

1. oktober–6. mai
Tysdag–fredag kl. 10–15
Måndag, stengt

7. mai – 30. september
Tysdag–fredag                 kl. 10-15.30
Laurdag og søndag          kl. 11-16
Måndag, stengt

Daglege (utanom måndag) omvisingar kl. 12.30  i utstillinga frå 5. juli tom. 7 august: Omvisinga tek om lag 30 min.

Me tek imot mindre grupper utanom opningstid etter avtale. 

Prisar

Vaksne 100 kr
Barn Fri
Redusert pris (Mållaget, Venelaget Hauge, Medlemslaget Vinje, tilsette/ medlemer i stiftarinstitusjonane) 70 kr
Student Fri
Sommarpass 50

Omvising i utstillinga kl. 10.30 mot førehandstinging i perioden 18.mai-27.juni og 16.august-30.september.

Det er råd å tinge omvising for grupper. Minimum 5 personar til 150 kr per person. Ved omvising utanom opningstid kjem eit omvisargebyr på kr 1500 i tillegg.

Skular og barnehagar med formidlingsopplegg frå 2020
Fri inngang 

Lærarar/assistentar/barnehagepersonale i følgje med klasse/barnegruppe går gratis.

For meir informasjon og bestilling kontakt oss på telefon: 56 52 70 70

Smittevern

Generelle reglar for publikum i museet

  • Hugs handvask/handspriting før, under og etter besøket.

  • Hald ein meter avstand under besøket.

  • Gjestar som besøkjer museet må registrere namn, e-post og telefonnummer for å sikre evt. smittesporing.

  • Personar som er smitta av korona, sit i karantene eller som har symptom på luftvegsinfeksjon, som feber, sår hals, rennande nase, hoste eller nedsett allmenntilstand skal ikkje besøkje museet eller vere på arbeid.

Her finn du oss

Ulvik ligg inst i Hardangerfjorden i Vestland Fylke. Frå Bergen er avstanden ca. 140 km. Frå Oslo ca 350 km.

Tog & Buss

Nsb har daglege avgangar frå Oslo til Voss. Det same gjeld tog frå Bergen til Voss.

Lokalbuss frå Voss til Ulvik. Ein times reisetid.

 

Fly

Rutefly fleire gonger dagleg til Flesland flyplass i Bergen.

Herifrå er det drygt to timars reisetid med tog og buss til Ulvik.

 

Tilgjenge

  • Parkeringsplassen ligg rett ved Haugesenteret. Det er 50 meter å gå frå parkeringa til senteret. Funksjonshemma kan parkere på anviste parkeringsplassar utanfor Haugesenteret.

  • Alle etasjar er tilgjengelege med heis.

  • Det er lagt til rette med ramper for rullestolbrukarar der det er behov, i utstillinga er det heller ingen golvlister til hinder.

  • Toalett og handikap-toalett ligg i 2. etasje

  • For fribillett for følgjekort for funksjonshemma kontakt oss på billett@nynorsk.no

Ta kontakt på telefon 56 52 70 70 ved spørsmål.

Omvising

Daglege (utanom måndag) omvisingar kl. 12.30  i utstillinga frå 5. juli tom. 7 august: Omvisinga tek om lag 30 min.

Ei omvising i basisutstillinga i Haugesenteret gjer at publikum får meir ut av eit besøk. Ei vanleg omvising varer kring 30 minutt, men det er sjølvsagt problemfritt å få kortare eller lengre omvisingar, dersom det er ønskjeleg.

Grupper kan gjerne ta kontakt på førehand på post@haugesenteret eller på telefon 56 52 70 70.

Butikken

I museumsbutikken finn du alt frå lyrikkbøker og nynorske barnebøker til Hauge-turkopp, magnetpoesi, handlenett og lokale handverksprodukt. Mange av artiklane i butikken er utvikla av Haugesenteret sjølv, noko som gir eit særeige og unikt utval. Artiklane i museumsbutikken er også tilgjengeleg på handlenett.no – sjå peikar under.

Butikken følgjer museet sine opningstider, i tillegg held den ope i samband med alle arrangement i senteret. 

Ein treng ikkje løyse billett til museet for å besøke butikken. 

Rossvoll

Fruktgard og heim etter Olav H. Hauge. Eigaren av Rossvoll tek imot besøk av grupper etter avtale. Her kjem du til garden der lyrikar og gartnar Olav H. Hauge vaks opp og budde heile livet. 

Omvisinga tek omlag 1 time. Pris 100 kr per person.

Kontaktinfo: Stein Olav Hauge Kolås 95 70 08 49

www.gartnar.no 

Foto: Agurtxane Concellon / Haugesenteret

Redaktør: Maria Fet

Ansvarleg redaktør: Per Magnus F. Sandsmark

Nynorsk kultursentrum © 2020 Alle rettar
Personvern/  Vilkår for bruk