Aasmund Nordstoga
Foto: Marcel Lelïenhof

Sæle jolekveld

Når:
Kvar:
Ulvik kyrkje
VaksenBarn
300150
Kjøp billettar

Vi ynskjer velkomen til ein lun og nær førjulskveld med Aasmund Nordstoga i Ulvik kyrkje. Nordstoga byr på kjende og ukjende julesongar, framført med ein drivande nerve, djupt forankra i folkemusikken sitt tonespel. O sæle jolekveld!