Morsmålsdagen

Morsmålsdagen

Når:
Kvar:
Ulvik bibliotek
Vaksen
Gratis

Ulvik har mange innbyggjarar frå ulike deler av verda og derfor eit stort språkmangfald. Dette mangfaldet feirar vi på den internasjonale morsmålsdagen. Alle som har flytta til Ulvik frå andre delar av verda, er hjarteleg velkomne til å presentere poesi frå heimlandet sitt, eller dikt dei har skrive sjølve. I samarbeid med Ulvik folkebibliotek.